A propos de nousNouvellesBonnes PratiquesLa RecherchePolitiquesOpportunitésMediasGalerie

In la data 13.10.2011
logo
Multumim: Asociatieie Nationale a Birourilor de Consiliere pentru Cetateni www.economiesociala.info Tuturor !!! ... [ lire tous ]

In la data 13.10.2011
logo
CERES asociatia CRED Sediul Centrului: Bdul. Regina Maria nr.17, Sector 4, București Tel: 021 2221341 Web: www.economiesociala.net Echipa CERES București: Corina Atanasiu – coordonator CERES București Eugen Lucan  – expert Anca Militaru – consilier  ... [ lire tous ]

In la data 13.10.2011
Centrul de Resurse în Economie Socială - București funcționeaza în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Sediul Centrului: Bdul. Mareșal Averescu nr.17, Sector 1, București Tel: 021 2221341 Web: http://www.dgaspc-sectorul1.ro Echipa CRES București: Mirona Giosan – coordonator CRES București Daniela Alexe  – consilier principal Emanuela Manea – consilier asistent ... [ lire tous ]

In la data 13.10.2011
logo
PROCEDURA DE ADERARELA ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CENTRELOR DE RESURSE PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ Potrivit art. 8 (1) pct. 2 din Statutul ANCRES – Poate fi membru asociat orice organizaţie neguvernamentală non profit, persoană juridică română în cadrul căreia a fost înfiinţat un Centru de Resurse pentru Economia Socială, care aderă la Statut, la actul constitutiv al Asociaţiei şi respectă standardele de funcţionare CRES. Procedura de Aderare presupune parcurgerea mai multor etape:1. Exprimarea interesului din partea organizatiei neguvernamentale2. Evaluarea primara a documentelor organizatiei 3. Vizita de evaluare4. Hotararea Consiliului Director. 1. Exprimarea interesului din partea organizatiei neguvernamentaleOrice organizatie neguvernamentala care administrază sau doreste sa infiinteze un Centru de Resurse pentru Economia Socială si doreste sa adere la ANCRES trebuie sa trimita o scrisoare de intentie la Secretariatul Executiv (pe fax, e-mail sau prin posta) insotita de urmatoarele documente: a) copie a Statutului organizatiei b) copie a Actului Constitutiv c) copie a actelor aditionale care modifica sau completeaza Statutul organizatiei d) raportul de activitate pe anul precedent (daca există) CRESe) prezentarea organizatiei, structurata potrivit chestionarului atasat, trebuie sa cuprinda: 1. date de ... [ lire tous ]

In la data 13.10.2011
logo
Daca aveti amendamente va rugam sa le inserati la sectiunea Comentarii. VA MULTUMIM ! PUTETI ADAUGA PANA LA 5 DOCUEMENTE ATASATE. AVETI IN ANEXA DOCUMETNUL IN FORMAT WORLD. S-a cerut autentificarea prezentului înscris ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CENTRELOR DE RESURSE PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ STATUT CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, VOINŢA DE ASOCIERE, SEDIUL, DURATA FEDERAŢIEI Art. 1. MODUL DE CONSTITUIRE, FORMA JURIDICĂAsociaţia Naţională a Centrelor de Resurse pentru Economia Socială a fost constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 şi în urma hotărârii Adunării Generale Constitutive din data de xxxxxxxx, de către membrii fondatori, în următoarele condiţii: 1.1. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢILOR:Asociaţia Naţională a Centrelor de Resurse pentru Economia Socială este constituită din urmatoarele structuri asociative:1. XX, cu sediul în  - minim 3 membri fondatori2. 3. având calitatea de membri fondatori, conform ANEXEI la actul constitutiv şi la prezentul statut. 1.2. FORMA JURIDICĂAsociaţia Naţională a Centrelor de Resurse pentru Economia Socială se constituie ca federaţie, persoană juridică română de drept privat, apolitică, nonprofit, constituită în baza Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000. Art. 2. VOINŢA DE ... [ lire tous ]

In la data 13.10.2011
logo
Scop: ANCRES este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în vederea îndrumării şi sprijinirii activităţii desfăşurate de Centrelor de Resurse pentru Economia Socială (CRES). Asociaţia Naţională a Centrelor de Resurse pentru Economia Socială acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a serviciilor CRES astfel încât acestea să fie accesibile unui număr cât mai mare de cetăţeni și organizații, promovând interesele tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor publice. Obiective: 1. Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la servicii de informare şi consiliere prin:a) asigurarea cadrului favorabil dezvoltării serviciilor oferite de CRES;b) dezvoltarea reţelei de CRES pe baza Standardelor serviciilor CRES stabilite şi aprobate de Adunarea Generală;c) respectarea principiilor CRES: independenţă, gratuitate, imparţialitate şi confidenţialitate;d) dezvoltarea profesională a personalului CRES;e) dezvoltarea, actualizarea şi administrarea bazei de date informatizate InfoCRES ca suport al activităţilor de informare, orientare si consiliere;f) dezvoltarea de activităţi şi programe de formare profesională. 2. Elaborarea şi promovarea de politici publice la nivel local ... [ lire tous ]

In la data 13.10.2011
logo
Misiunea Asociatiei Centrelor de Resurse în Economie Socială este sa contribuie la dezvoltarea economiei sociale prin promovarea formelor de economie socială, diseminarea de informaţii şi furnizarea de servicii de utilitate tuturor persoanelor / organizaţiilor interesate la nivel local, regional, national. ANCRES are ca misiune sa promoveze economia sociala in Romania, Europa si in lume, sa evidentieze cele mai bune practici, sa ajute ca experientele relevante sa fie validate prin cercetari nationale, internationale sau analize comparate, care sa conduca in final la asumarea de politici responsabile si coerente care sa sustina economia sociala ca sector si includerea ei in legislatia nationala si internationala. DACA AVETI COEMNTARII VA RUGAM SA LE INCLUDETI MAI JOS! VA MULTUMIM !!! ... [ lire tous ]

In la data 13.10.2011
logo
"O imagine valoreaza 1000 de cuvinte !" (proverb oriental)Ne dorim un concept grafic inedit bazat pe corespondente dintre scop, misiune organizationala, viziune, valori, domeniu de activitate, experienta si simbol, forma, culoare, culori Imaginea grafica trebuie sa rezulte din cuvinte cheie care definesc misiunea si domEniul de activitate (economie, sociala, bine, bani, retea, romania, comunicare, interconexiuni, inovatie, centru, casa) Un logo (probabil o prescurtare de la logogramă, din logo- „cuvînt” și -gramă „scriere”[1]), numit uneori și siglă,[2] este un element grafic folosit pentru identificarea unei firme, a unui produs, a unei organizații, a unui eveniment etc. Logoul poate fi compus din una sau mai multe litere, o imagine sau o combinație a acestor elemente. Un logo al unei întreprinderi trebuie să fie clar de recunoscut și să se identifice cu o caracteristică pentru întreaga întreprindere. În contextul legal logoul este și marca înregistrată unei firme, a unui produs, a unei organizații, a unui eveniment etc. De obicei agenții de publicitate însărcinează designerii cu crearea unui logo respectiv. Logoul trebuie să evidențieze semnificația numelui sau activitatea companiei și să redea renumele acesteia. Acest lucru poate fi realizat printr-un simbol grafic și/sau al unui scris selectat. Pentru aceasta trebuie să fie aplicată ... [ lire tous ]

In la data 13.10.2011
logo
CRED  rezervat disponibilitatea denumirii pentru: Asociatia Nationala a Centrelor de Resurse in Economia Sociala si Federatia Nationala a Centrelor de Resurse in Economia Sociala Va rugam sa va exprimati pararea in sectiune comentarii de mai jos si sa argumentati de ce optati pentru o federatie sau asociatie !  ... [ lire tous ]

In la data 13.10.2011
logo
CRED (Asociatia CENTRUL ROMAN DE EDUCATIE SI DEZVOLTARE), prin Centrul de Economie Sociala CERES din Bucuresti  si-a exprimat disponibilitatea de a face secretariatul tehnic pentru inregistrarea unei entitati juridice nationale a centrelor de resurse in economie sociala si a facut urmatoarele actiuni: A rezervat disponibilitatea denumirii pentru: Asociatia Nationala a Centrelor de Resurse in Economia Sociala si Federatia Nationala a Centrelor de Resurse in Economia Sociala A adaptat platforma www.economiesociala.net astfel incat sa fie interactiva si sa ofere un cadru larg de participare si consultare A creeat un doemniu distinct ANCRES pe www.economiesociala.net A urmarit sa achizitioneze domeniul www.economiesociala.ro A rezervat denumirile pentru domeniile web: www.ANCRES.ro; www.FNCRES.ro V-a lansa consultarea publica in cadrul Targului de Economie Sociala ... [ lire tous ]

In la data 13.10.2011
logo
Ideea infiintarii unei Retele a Centrelor de Resurse in economie Sociala s-a consolidat la ultima intalnire organizata de MMFPS in cadrul proiectului  "Economia socială - model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate". Proiectul strategic "Economia socială - model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate" este implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) – prin Compartimentul de Incluziune Socială, în parteneriat cu ENSIE – Reţeaua europeană de întreprinderi sociale de inserţie (Belgia), Bernard Brunhes International (Franţa), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Asociaţia Integra România, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - sector 1 Bucureşti, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Primăria Piatra Neamţ, în perioada noiembrie 2008 - octombrie 2011.  Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investește în oameni! ... [ lire tous ]