Despre noiStiriBune practiciCercetarePoliticiOportunitatiMediaGalerie

Rezolutia Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la economia sociala

In Rezolutii la data 19.02.2009
Parlamentul European, –   având în vedere articolele 3, 48, 125-130 și 136 din Tratatul CE, –   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene(1) și Directiva 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societăţii cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor(2) , –   având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne(3) , –   având în vedere Decizia 2008/618/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre(4) , –   având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 ianuarie 2008 privind o propunere de raport comun privind protecția socială și incluziunea socială 2008 (COM(2008)0042), documentul însoțitor la Comunicarea Comisiei privind o propunere de raport comun (SEC(2008)0091) și Raportul comun privind ocuparea forței de muncă 2007/2008, aprobat în cadrul concluziilor Preşedinţiei ca urmare a Consiliul European de primăvară din 13 şi 14 martie 2008, –   având în vedere Rezoluția sa din 6 mai 1994 privind economia alternativă socială(5) , –   având în vedere ... [ citeste tot articolul ]