Despre noiStiriBune practiciCercetarePoliticiOportunitatiMediaGalerie

Principiul egalitatii de sanse pentru un tratament egal si anti-discriminatoriu

Egalitatea de sanse reprezinta un drept fundamental si un principiu sustinut cu fermitate de politicile Uniunii Europene, avand la baza asigurarea participarii depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, indiferent de originea etnica, gen, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala.

Egalitatea de sanse vizeaza reducerea situatiilor discriminatorii, mizand pe luarea in considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de gen masculin si, respectiv, feminin si tratamentul egal al acestora. Acest concept a luat amploare in urma exemplelor de reusita oferite, de-a lungul timpului, de oameni din aproape toate sferile de activitate (cercetatori, scriitori, sportivi, artisti etc.), care – in ciuda numarului limitat de sanse, au perfomat in domeniul lor de activitate si au atins rezultate remarcabile.

La nivel european si national, egalitatea de sanse este o piesa-cheie a strategiei nediscriminatorii, fiind o conditie obligatorie pentru indeplinirea obiectivelor de crestere, ocupare a fortei de munca si coeziune sociala.

Conform Ordonantei nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, discriminarea reprezinta orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.

Instrumentele Structurale incurajeaza respectarea si implementarea principiului egalitatii de sanse in diferite contexte nationale, iar programarea atat pentru perioada 2007- 2013, cat si pentru 2014 - 2017 a insemnat largirea ariei de aplicabilitate si continutul acestuia pentru combaterea tuturor formelor de discriminare.

In legislatia romaneasca, principiul egalitatii de sanse este dezvoltat in domenii precum: ocupare, educatie, sanatate, cultura si informare, politica, participare la decizie, furnizare si acces la bunuri si servicii etc.

E bine de stiu ca exista institutii care se ocupa de problema egalitatii de sanse, printre acestea: Agentia Nationala pentru Egalitatea de sanse intre Femei si Barbati (ANES), Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Comisia Nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES), Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, Agentia Nationala pentru Protectia Familiei etc.

Articolul de presa ”Principiul egalitatii de sanse pentru un tratament egal si anti-discriminatoriu” este redactat in cadrul proiectului ”FIDELIS: Program integrat de dezvoltare a economiei sociale pentru persoane cu dizabilitati si femei in situatii de risc”, cod proiect: POSDRU/173/6.1/S/148313, beneficiar: Asociatia Handicapatilor Somatici din Romania, perioada de implementare dec. 2014 - dec. 2015.

Pentru mai multe detalii cu privire la proiectul FIDELIS, contactati Asociatia Handicapatilor Somatici din Romania, tel: 021 312 27 81 e-mail: ahsr@arexim.ro, site: www.ahsr-fidelis.ro.


de AHSR CRRS la 03.12.2015