Despre noiStiriBune practiciCercetarePoliticiOportunitatiMediaGalerie

La dezbaterea ”5G – Tehnologie pentru Viitor”, reprezentantii societatii civile nu au fost invitati

Data: 21.11.2019

La dezbaterea ”5G – Tehnologie pentru Viitor”, care are loc joi 21 noiembrie 2019, la Palatul Parlamentului, la care participă instituții ale statului (ANCOM, STS), parlamentari, operatori de comunicații mobile și producători de echipamente pentru tehnologia 5G, reprezentanții societății civice nu au fost invitați și nici acceptați, deși subiectul 5G este o temă importantă pentru cetățenii României iar deciziile care se iau în acest domeniu ne privesc pe toți.

Practic, organizatorii nu respectă dreptul oamenilor la informare, la transparență în actul decizional cu efecte publice și la nediscriminarea celor interesați de acest domeniu.

 

            Având în vedere faptul că instituția dvs. trebuie să apere interesele publice ale statului și ale cetățenilor, aveți datoria morală să realizați o consultare onestă și completă cu toți cei implicați în problematica 5G. Implementarea acestei tehnologii în România este un subiect de interes public, nu doar privat, motiv pentru care am cerut să participăm. Discriminarea pe care o faceți rezultă și din faptul că la acest eveniment a fost invitat un ONG (InfoCons), care, în fapt, nu reprezintă interesele cetățenilor, fiind de notorietate apropierea lui de anumite organizații și nu de interesele populației.

 

            Vă solicităm aceste lucruri în conformitate cu prevederile Constituției (art. 51), a Legii nr. 52/2003 și a Legii nr. 233/2002 actualizată, a Declarației cu privire la drepturile și responsabilitatea indivizilor, grupurilor și organelor societății de a promova și apăra drepturile omului și libertăţile fundamentale universal recunoscute, și în conformitate cu Rezoluția Adunării Generale ONU nr. 53/144, care, la articolul 1 stipulează: ”Orice persoană are dreptul, individual sau în asociere cu alte persoane, de a promova și de a depune eforturi pentru apărarea și realizarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale la nivel național și internațional”.

 

            Principiile drepturilor omului ce stau la baza relației dintre autoritățile publice și actorii societății civice sunt:

1) Participarea – Se recunoaște rolul societății civice în societate, iar actorii societății civice sunt liberi să acționeze independent și să susțină poziții diferite de cele ale autorităților publice;

2) Non-discriminarea – Toți actorii societății civice sunt invitați și abilitați să participe la viața publică, fără niciun fel de discriminare;

3) Demnitatea – Autoritățile publice și actorii societății civice urmăresc scopul comun de a îmbunătăți viața, jucând în același timp diferite roluri. Respectul reciproc este crucial în această relație;

4) Transparența și responsabilitatea – A acționa în interesul public înseamnă  deschidere,  responsabilitate,  claritate,  transparență și răspundere din partea funcționarilor publici. Este vorba, de asemenea, de transparență și responsabilizare reciprocă a actorilor societății civice și față de publicul larg.

            Acestea sunt condițiile esențiale ce stau la baza cooperării și a bunelor practici de conlucrare dintre toți cei implicați în procesul decizional.

 

Punctul de vedere și solicitările cu privire la tehnologia 5G

 

            Înțelegem necesitatea și utilitatea dezvoltării tehnologice, însă nu în detrimentul deteriorării unui mediu de viață sănătos și echilibrat și nici prin încălcarea legilor sau a Constituției. Înainte de toate este obligatorie respectarea întocmai a prevederilor constituționale, legale și de drept internațional.

            În Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la articolul 191 este stipulat Principiul precauției. Potrivit Comisiei Europene, principiul precauției poate fi invocat atunci când un fenomen, un produs sau un proces poate avea efecte periculoase, identificate printr-o evaluare științifică și obiectivă, iar această evaluare nu permite determinarea cu suficientă certitudine a riscului. Pentru a fi în concordanță cu prevederile Uniunii Europene, vă solicităm să aplicați principiul precauției, așa cum au procedat și alte state și orașe europene în privința tehnologiei 5G și să opriți orice demers în vederea realizării operabilității acestei tehnologii.

            O greșeală foarte gravă de procedură este că inițiatorii strategiei implementării tehnologiilor 5G în România (incluzând infrastructura și vânzarea de spectru suplimentar), NU au cerut puncte de vedere de la Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, deși prima și cea mai importantă problemă este cea reprezentată de afectarea sănătății și a mediului natural, cauzate de radiațiile generate de sistemele 5G.

            În ciuda faptului că multe studii științifice și medicale arată că tehnologia 5G este nocivă sănătății și invazivă, nu s-a făcut un studiu de impact asupra sănătății publice. Nici în România și niciunde în lume.

 

            Întotdeauna, sănătatea oamenilor este mai importantă și mai presus decât dezvoltarea tehnologică. Din acest motiv închidem fabrici dacă poluează prea mult, renunțăm la orice aparent „progres” dacă îmbolnăvește populația etc. La fel trebuie procedat și cu radiațiile emise de sistemele 5G: dacă nu ne afectează sănătatea le folosim, iar dacă ne îmbolnăvesc, renunțăm la ele și folosim alte soluții pentru comunicații. Degeaba creăm un „internet al lucrurilor” dacă oamenii nu mai sunt în stare să beneficieze de el din cauza problemelor de sănătate!

 

            Peste 10 000 de lucrări științifice de calitate (peer-reviewed) au arătat că radiațiile din domeniul de frecvențe folosite de tehnologia 5G afectează orice formă de viață, de la organisme simple - la om. Aceste referințe au fost publicate, în timp, de mulți oameni de știință onești, care nu au urmărit câștiguri personale din astfel de cercetări. Citarea acestor studii a fost făcută colectiv de peste 26 000 de oameni de știință din comunitatea internațională, în apelul lor împotriva sistemelor nocive 5G, adresat forurilor UE, CE si WHO, în ianuarie 2019.

           

            În schimb, industriile care promovează ca business sistemele 5G - NU AU NICIUN STUDIU - care să arate că radiațiile 5G nu periclitează viața organismelor vii. Practic, promotorii tehnologiei 5G nu au niciun rezultat pozitiv al efectelor acestor radiații asupra oamenilor. Asta pentru că, în acord cu declarațiile lor publice, industria 5G nu a făcut studii asupra sănătății umane. Astfel, nimeni nu poate spune că radiațiile 5G sunt sănătoase, dacă nu a demonstrat aceasta!

 

            Abordarea tehnologiilor noi, despre care apar dovezi că sunt nesănătoase, trebuie făcută pe baza principiului precauției. Acesta a fost invocat în multe apeluri internaționale referitoare la dispozitivele 5G, semnate de un număr semnificativ de oameni, din diverse domenii. De exemplu, site-ul 5G Space Appeal (https://www.5gspaceappeal.org/) a primit până în luna octombrie 2019 un număr total de 173 801 de semnături din 201 țări și teritorii, de la categorii de oameni care evaluează obiectiv impactul poluării electromagnetice asupra sănătății: 4 498 oameni de știință, 6 553 de medici, 7 737 de ingineri, 9 459 de psihologi, psihoterapeuți și asistenți sociali, 4 135 de asistente, 553 de farmaciști, 3 157 de arhitecți și constructori, 267 de persoane din domeniul biologiei construcțiilor, 329 de veterinari, 633 de apicultori, precum și numeroase persoane cu alte profesii sau oameni care nu și-au specificat profesia și peste 1857 de organizații.

 

            În România, zeci de mii de oameni au semnat pentru a-și exprima refuzul implementării sistemelor nocive 5G. Două astfel de petiții se găsesc aici:

 

1)https://campaniamea.declic.ro/petitions/cerem-ministerului-sanatatii-sa-evalueze-implementarea-tehnologiei-5g-in-romania

 

2)https://www.petitieonline.com/cerem_interzicerea_implementrii_i_dezvoltrii_reelei_5g_in_romania

 

            Poziție a luat și comunitatea academică românească, care, fiind în contact cu situația reală, obiectivă, a evoluției societății românești atât la nivel global cât și sectorial, este îngrijorată de iresponsabilitatea deciziei reprezentanților statului de a implementa tehnologiile 5G, în condițiile în care ramurile economice din România nu utilizează productiv spectrul actual de frecvențe și nici tehnologia existentă deja, la adevărata ei capacitate.

 

Cităm din Manifestul Academiei Române:

 

            "Sistemele de comunicații implementează generația 5G, serviciile web avansează rapid către generația Web 3.0, iar sistemele de fabricație au atins generația “Industry 4.0”. În același timp, odată cu apariția de noi meserii menite să compenseze dispariția unor locuri de muncă, apar vulnerabilități majore pentru siguranța şi protecția vieții private a cetăţenilor și chiar influenţe asupra stării de sănătate şi comportamentului individului în contextul aplicării pe scară largă a tehnologiilor emergente, care tind să înlocuiască operatorii umani şi să modifice deprinderile dobândite de-a lungul secolelor de evoluție umană."[...] „În prezent, în societatea românească se cunosc doar parțial atât oportunitățile create de TIC şi IA, cât şi efectele folosirii nepotrivite şi chiar evoluțiile imprevizibile şi posibil necontro­labile ale acestor tehnologii. Tehnologiile oferite de furnizorii de produse TIC evoluează într-un ritm mult mai rapid decât cunoștințele şi mijloacele de acțiune ale multor potențiali utilizatori români. Nu există, încă, un program coerent, la nivel național, care să includă aspectele specifice noii revoluții industriale bazată esențialmente pe integrarea calculatoarelor, comunicațiilor și controlul obiectelor fizice.”

https://acad.ro/mediaAR/com2019/c1016-ManifestEraDigitala.htm

 

            Spectrul radio este o resursă naturală limitată a statului Român necesară pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, administrarea eficientă a acestei resurse fiind de importanță strategică la nivel național, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a țării. Astfel, orice suplimentare de cantitate de spectru radio în interes comercial, atât pe frecvențele deja licențiate și acordate, cât și pe frecvențe noi necesită studii de impact și respectarea drepturilor cetățenilor României.

Încălcarea drepturilor constituționale prin introducerea tehnologiei 5G în România, atât prin intermediul infrastructurii cât și prin vânzarea de spectru radio suplimentar

 

În drept, invocăm CONSTITUȚIA ROMÂNIEI și LEGILE SUBSECVENTE


Adresăm cererea urmărind prevederile OUG 22/2009 care specifică clar rolul și responsabilitatea ANCOM de reglementator, monitor și protector al resurselor limitate de spectru radio în domeniul telecomunicațiilor și radiațiilor câmpurilor electromagnetice și OUG 111/2011 privind comunicațiile electronice care precizează regimul spectrului de frecvențe.

În conformitate cu prevederile art.14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), aprobată prin Legea nr.113/2010, Comisia pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului să se sesizez din oficiu și să efectueze controlul parlamentar al ANCOM pentru a opri demersurile abuzive cu privire la implementarea cu celeritate a tehnologiilor 5G, atât prin intermediul vânzării de spectru suplimentar pe frecvențe noi cât si prin intermediul facilitării legislative a implementării infrastructurii necesare tehnologiilor 5G.

Prin demersurile directe ale ANCOM și tacit sprijinite de alte instituții importante ale României, prin lipsa dezbaterilor și consultărilor inter- și multi-disciplinare, de promovare a tehnologiei 5G sunt aduse prejudicii la adresa suveranității României și drepturilor fundamentale precizate în Constituție (dreptul la sănătate, dreptul la viață, la proprietate, la viață privată, etc.)

ANCOM în mod discriminatoriu și vădit părtinitor organizațiilor care reprezintă industria din comunicații promovează tehnologiile 5G (vânzarea de spectru suplimentar și sprijinirea implementării infrastructurii necesare operabilității) în dezavantajul organizațiilor care susțin drepturile constituționale ale cetățenilor. In opinia noastră acesta este un abuz!

Prin testarea și sprijinirea implementării infrastructurii tehnologiei 5G, prin facilitatarea măsurii de licitare și vânzare a unei cantități suplimentare de spectru radio pe frecvențe din banda sub-6 GHz (de exemplu în benzile 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz) ni se încalcă dreptul la viață și integritate fizică, și implicit la sănătate, garantat de art. 2 din Convenția Drepturilor Omului ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 (publicată in M. Of. nr. 135/31.05.1994) și consacrat de art. 22, art. 34 și art. 35 din Constituția României care susțin eliminarea din mediul biologic al individului/omului a oricărui risc potențial pentru sănătatea și bunăstarea sa.

 

Acceptarea și sprijinirea introducerii tehnologiei 5G, pe lângă potențialele beneficii nesolicitate comercial de consumatori și nedovedite încă în practică, cu siguranță va aduce și introduce majore riscuri pentru sănătatea și bunăstarea individului/omului prin introducerea și densificarea în mediul biologic a unor elemente radiative (EMF) direct proporționale cu cantitatea suplimentară de spectru radio alocat operatorilor comerciali ai acestei tehnologii, plus intenția densificării acestei tehnologii pentru o acoperire cu țintă la 100%, ceea ce este o încălcare flagrantă a Convenția Drepturilor Omului.

 

De asemenea, implementarea tehnologiei 5G, se încalcă și următoarele alte articole din Constituția României:

ARTICOLUL 22
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

ARTICOLUL 26
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.

ARTICOLUL 31
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

ARTICOLUL 34
(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

ARTICOLUL 35– Dreptul la mediu sănătos
(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
(2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

ARTICOLUL 44 – Dreptul de proprietate privata
(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publica poate folosi SUBSOLUL oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.

ARTICOLUL 52
(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.
(2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.
(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

ARTICOLUL 135 Economia
(2) Statul trebuie să asigure:
b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;


Încălcarea legislației internaționale prin introducerea tehnologiei 5G

 

            Prin implementarea tehnologiei nocive 5G ni se încalcă dreptul la viață, prin afectarea sănătății, garantat de art. 2 din Convenția Drepturilor Omului, ratificată de România prin Legea nr. 30 din 18.05.1994 și consacrat de art. 22, art. 34 si art. 35 din Constituția României, care implică și eliminarea din mediul biologic al individului a oricărui risc potențial pentru sănătatea și bunăstarea sa.

 

            Mai multe acorduri internaționale cer imperativ eliminarea oricăror factori nesănătoși și agresivi pentru populație și mediu:

 

1. Declarația Universală a Drepturilor Omului stabilește în art. 2 și 3: „Fiecare are dreptul la viață, libertate și securitate personală”.

            Strategia ONU asupra sănătății femeilor, copiilor și adolescenților, ce se desfășoară în perioada 2016 – 2030, are ca obiective creșterea ratei de supraviețuire prin reducerea mortalității materne și infantile, a progresului în asigurarea sănătății și stării de bine și reducerea numărului de decese și a bolilor generate de poluare. 

            Convenția asupra drepturilor copilului a ONU stipulează că statele vor face demersuri să asigure copilului un nivel de protecție și grijă necesar pentru binele său (art. 3), să asigure supraviețuirea și dezvoltarea copilului (art. 6) și prin art. 24, lit. c - să ia măsuri corespunzătoare împotriva bolilor - luând în considerare pericolele și riscurile poluării mediului.

2. Organizația Mondială a Sănătății statuează dreptul oricărei ființe la un mediu de viață cu minimum de riscuri pentru sănătate, precum și dreptul persoanei de fi sprijinită pentru menținerea și promovarea sănătății de-a lungul vieții sale.

3. Orientările Strategice ale Națiunilor Unite din anul 2018, pentru sustenabilitate pe termen lung a activităților din spațiul cosmic afirmă la pct. 2.2: statele si organizațiile internaționale interguvernamentale trebuie să elimine riscurile asupra oamenilor, proprietăților, sănătății publice și a mediului, legate de lansarea, operarea pe orbită și reintrarea în spațiul terestru a obiectelor spațiale.

4. Convenția Africană asupra Conservării Mediului și Resurselor Naturale din anul 2017, susține prin art. 13 că: „Părțile vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni, ameliora și elimina cât de mult posibil efectele distructive asupra mediului, în special datorate substanțelor radioactive, toxice și a altor substanțe și deșeuri periculoase.”

5. Consiliul Mondial al Uniunii Internaționale pentru Standardizarea Telecomunicațiilor spunea în anul 2012 în felul următor: „Este necesar ca publicul să fie informat despre efectele posibile ale expunerii la câmpuri electromagnetice și invită statele membre să adopte măsuri potrivite în vederea respectării recomandărilor internaționale corespunzătoare pentru protecția sănătății împotriva efectelor adverse ale radiațiilor electromagnetice.”

6. Rezoluția 1815 CE, din anul 2011, referitoare la informarea cetăţenilor asupra riscurilor de sănătate generate de radiațiile RF, prevede că: „Trebuie luate toate măsurile rezonabile spre a se reduce expunerea la câmpuri electromagnetice”. În ea se explică din ce cauză trebuie și cum se pot evita comunicațiile wireless, în special în sau lângă creșe, grădinițe, școli, spitale, locuințe şi locuri de muncă.

7. Summitul Mondial al Organizației Națiunilor Unite din anul 2002, prin paragraful 54 lit. k, referindu-se la dezvoltarea durabilă, precizează că: „Există o nevoie urgentă de a crea  măsuri mai eficiente în ceea ce privește politicile naționale și regionale legate de amenințările de mediu asupra sănătății oamenilor.”

8. Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea sa din anul 1992, în principiul 2 scrie:

„Statele au responsabilitatea de a se asigura că activitățile din jurisdicția lor sau care sunt sub controlul lor să nu cauzeze prejudicii mediului altor state sau dincolo de limitele jurisdicției proprii.”

9. Cartea Mondială pentru Natură din anul 1982, susține prin art. 11 că: „activitățile ce pot cauza o distrugere ireversibilă a naturii trebuie să fie evitate. Respectiv, dacă efectele adverse nu sunt înțelese în totalitate, activitățile trebuie să fie întrerupte.

10. Tratatul Spațiului Cosmic din anul 1967, prin art. 9, cere ca: „Folosirea spațiului cosmic trebuie să fie făcută astfel încât să se evite contaminarea sa, precum și fără a produce schimbări adverse asupra pământului.”

11. Codul adoptat la Nürnberg în anul 1949 se referă la orice fel de experimente pe oameni și include astfel efectele radiațiilor 5G asupra oamenilor. Aceste radiații sunt mari și cu un timp de expunere continuu, ce nu a fost testat pentru siguranță înainte de a fi introdus pe piață. Codul de la Nürnberg stabilește clar, chiar din art. 1: „Aprobarea voluntară a oamenilor este absolut esențială”.

            În concluzie, trebuie luate măsuri ferme și imediate în vederea protejării umanității şi a mediului, în conformitate cu imperativele etice şi acordurile internaționale. Și în niciun caz nu trebuie folosite tehnologii devastatoare pentru ele, cum este 5G.

 

 

            În baza motivelor expuse mai sus solicităm tuturor autorităților statului participante la această dezbatere, precum cele implicate în promovarea tehnologiilor 5G în România, SISTAREA oricărui demers cu privire la PROMOVAREA, LICITAREA sau VÂNZAREA DE SPECTRU PENTRU TEHNOLOGIILE 5G și oprirea intrării pe piața românească a oricărui echipament electronic din categoria tehnologiilor 5G, care nu are standardele de siguranță actualizate, care nu are realizate studii de impact, studii medicale și studii de fezabilitate care să dovedească că aceste tehnologii sunt sigure din toate punctele de vedere menționate mai sus. De asemenea, solicităm dezbateri publice oneste pe tema tehnologiilor 5G, o transparență deplină din partea autorităților și a companiilor telecom implicate, inclusiv prin publicarea întregii documentații cu privire la tehnologiile 5G și a avizelor, studiilor, condițiilor și rezultatelor măsurătorilor în zonele de testare a tehnologiilor 5G.

 

            De asemenea, vă solicităm să ne răspundeți ce instituție publică, autoritate a statului și reprezentant numit sau ales al acestuia își asumă responsabilitatea, urmare a propriilor implicări, strategii, decizii și implementări de decizii, asupra riscurilor de afectare a sănătății oamenilor și a mediului înconjurător, prin densificarea echipamentelor radio de tip 5G și/sau prin utilizarea unui spectru radio suplimentar, cu frecvențe radio complet noi pentru serviciile de telefonie/date mobile?

 

Data: 21.11.2019

 

 

Mai multe detalii vă punem la dispoziție prin intermediul Memoriului STOP 5G, la care au aderat multe organizații, din întreg spectrul civic românesc.


Organizațiile semnatare ale memoriului STOP 5G:

 1. Colegiului Fizicienilor Medicali din România, prin reprezentant Loredana Gabriela Marcu;
 2. Federația Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România, prin reprezentant Francisc Simon;
 3. Cooperativa Dacia Unită, prin reprezentant Valerică Bulboacă;
 4. Fundația de Dezvoltare Locală "Speranța", prin reprezentant Elena Cucu;
 5. Fundația Inimă de Copil, prin reprezentant Anna Cristina Burtea;
 6. Fundația Institutul pentru cercetări psihosociale şi bioetică, prin reprezentant Gabriela Alexandru;
 7. Fundația pentru Copii „Sfântul Sava” de la Buzău, prin reprezentant Milea Mihail;
 8. Fundația pentru Cultură și Educație „Buna Vestire”, prin reprezentant Florin Dobrescu;
 9. Fundația Pentru Oameni, prin reprezentant Cornel Constantin;
 10. Fundația pentru Știință şi Sănătate, prin reprezentant Dorian Vorel;
 11. Fundația Romanian Children's Appeal, prin reprezentant Mihai Tociu;
 12. Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni, prin reprezentant Marcel Bouroș;
 13. Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni – Suceava, prin reprezentant Nadia Pușcașu;
 14. Parohia ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh” - Silișcani, prin reprezentant Pr. Manolea Andrei;
 15. Asociația Adevăr și Dreptate, prin reprezentant Viorel Ene;
 16. Asociația Ajută Oamenii Prahova, prin reprezentant Pătrașcu Eduard Cătălin;
 17. Asociația Angel, prin reprezentant Eugen Lucan;
 18. Asociația APOR Suceava, prin reprezentant Valeriu Gavrilovici;
 19. Asociația ARHETIP, prin reprezentant Daniela Mihalache;
 20. Asociația Atitudinea Civică Iancu Mariana, prin reprezentant Iancu Mariana;
 21. Asociația de Atitudine și Acțiune Civică, prin reprezentant Cătălin Ioan Berenghi;
 22. Asociația Bioflora, prin reprezentant Ghetu Simona Maria;
 23. Asociația Brațe pentru CER, prin reprezentant Mircea Bejenar;
 24. Asociația Bucovina Profundă, prin reprezentant Constantin Barariu;
 25. Asociația Calea Neamului, prin reprezentant Mihai Tîrnoveanu;
 26. Asociația Cele Cinci Puncte Cardinale, prin reprezentant Alexandru Mazarache;
 27. Asociația Centrul de Cercetare și Dezvoltare AXIO, prin reprezentant Mădălina-Ștefania Apostol;
 28. Asociația Civică DREPTATE, prin reprezentant Tiberiu Galambos;
 29. Asociația Civică pentru Viață, prin reprezentant Adi-Maria Simoiu;
 30. Asociația Civitas Bacoviensis, prin reprezentant Petru Gabriel Puiu;
 31. Asociația Clubul de Turism și Ecologie Transmont Făgăraș, prin reprezentant Nicolae Mercurean;
 32. Asociația Consiliul Unirii, prin reprezentant Dragoș Șerban Popovici;
 33. Asociația Creștin Ortodoxă Mama Olga Piatra Neamț, prin reprezentant Arsene Ciprian;
 34. Asociația Creștină „Sfântul Arhanghel Mihail”, prin reprezentant Mihai Spirache;
 35. Asociația culturală „Sfântul Mitropolit Dosoftei”, prin reprezentant Remus Cojocar;
 36. Asociația Delfin - Educație și Cultură pentru Tineret, prin reprezentant Adriana Alexiu;
 37. Asociația Echilibria, prin reprezentant Maria Cristina Preda;
 38. Asociația Europa Veche - Asociația pentru Cultură, Educație și Valori Europene, prin reprezentant Mircea Pușcașu;
 39. Asociația Familia Ortodoxă, prin reprezentant Ionel Ieremia;
 40. Asociația Familiilor Catolice Vladimir Ghika, prin reprezentant Iulian Oanță;
 41. Asociația FIREŞTE, prin reprezentant Preja Horea-Alexandru;
 42. Asociația Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prin reprezentant Dan Grăjdeanu;
 43. Asociația Heidenroslein, prin reprezentant Payer Maria Magdalena;
 44. Asociația Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Cunoașterii Umane, prin reprezentant Florian Colceag;
 45. Asociația IOANNIS, prin reprezentant Cezar Avarvarei;
 46. Asociația Învață să Zbori, prin reprezentant Ioana Huiduc Manolescu;
 47. Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților, prin reprezentant Marina-Ioana Alexandru;
 48. Asociația Liga Părinților pentru Educație, prin reprezentant Liviu Lupescu;
 49. Asociația Liga pentru Identitate Națională, prin reprezentant Paul Ghițiu;
 50. Asociația Medici pentru Consimțământ Informat, prin reprezentant Anca Nițulescu;
 51. Asociația Melidava, prin reprezentant Cristina Aoșan;
 52. Asociaţia Meșterilor Populari din Moldova, prin reprezentant Marcel Lutic;
 53. Asociația Mișcarea „Focul Dacic”, prin reprezentant Ioan Toroican;
 54. Asociația NEAMUNIT, prin reprezentant Aureliu Surulescu;
 55. Asociația Noua Dreaptă, prin reprezentant Tudor Ionescu;
 56. Asociația Oina, prin reprezentant Rodica Oltean;
 57. Asociaţia Orante, prin reprezentant Elena Dulgheru;
 58. Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România, prin reprezentant Cristina Vlădău;
 59. Asociația Patrioții Geto Daci, prin reprezentant Sever Sărmășan;
 60. Asociaţia Părinților pentru o educație sănătoasă, prin reprezentant Cătălin Stanciu;
 61. Asociaţia pentru Apărarea familiei şi copilului, prin reprezentant Virgiliu Vlăescu;
 62. Asociația pentru Apărarea Libertăților Publice, prin reprezentant Cătălin Georgescu;
 63. Asociația pentru Dezvoltare și Intervenție Socială și Educațională, prin reprezentant Ana Apopei;
 64. Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului, prin reprezentant Maria Pop;
 65. Asociația pentru Revigorarea Tradiției, prin reprezentant Andrei Boambeș;
 66. Asociația pentru Toleranță în Spațiul Public, prin reprezentant Gheorghe Poleucă;
 67. Asociația Pro Decizii Informate, prin reprezentant Stoian George-Daniel;
 68. Asociația Pro Vita Bucovina, prin reprezentant Marcel Balațchi;
 69. Asociația Psaltichia, prin reprezentant Constantin Magdalena;
 70. Asociația Quasar, prin reprezentant Katalin Borbath;
 71. Asociaţia Română de Drept Umanitar Filiala Prahova, prin reprezentant Codiță Dumitru;
 72. Asociația ROST, prin reprezentant Claudiu Târziu;
 73. Asociația Scut Botoșănean, prin reprezentant Bogdan Cărăușu;
 74. Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului Satu Mare, prin reprezentant Tiberiu Vălean;
 75. Asociația Străjerii Ortodoxiei, prin reprezentant Gabriel Apreutesei;
 76. Asociația Turism Verde-Green, prin reprezentant Constantin Șerban;
 77. S.C. Galeria Buhara S.R.L., prin reprezentant Norbert Hauser;
 78. S.C. SDGLC AUTO S.R.L., prin reprezentant Beniamin Andrei Lungu;
 79. S.C. SIMYBELL MON S.R.L., prin reprezentant Simona Clopoțel;
 80. S.C. Termochim Dezvoltare S.R.L., prin reprezentant Adrian Aciu;
 81. S.C. Urban Hairculture S.R.L., prin reprezentant Bic

Lista de fisiere atasate:
comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Numele tau (optional)

Optional, aveti posibilitatea sa atasati cinci fisiere sau mai putin la acest comentariu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus: