About UsNewsGood practiceResearchPoliciesOpportunitiesMediaGallery

Data: 28.10.2019

Către:    Președinția ROMÂNIEI

Guvernul ROMÂNIEI

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI)

Primul Ministru al României

Corpul de Control al Primului Ministru al României

 

Ref:        PLÂNGERE ADMINISTRATIVĂ ȘI PLÂNGERE PENALĂ PENTRU ABUZ ÎN SERVICIU

Îndeplinirea procedurii administrative prealabilă conform legii 554/2004 și atenționare prelabila conform prevederilor Art. 297 din Noul Cod de Procedura Penală cu privire la abuzul în serviciu

Angajarea resposabilitatii ministerului și a angajaților cu privire la nerespecatea ART. 1  din:LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001.

 

Stimate domnule Președinte Klaus IOHANNIS,

Stimată doamna Prim-Ministru Viorica DĂNCILĂ,

Stimate domnule Ministru Alexandru PETRESCU,

Stimați membri ai Guvernului României,

 

Avem deja în istorie numeroase exemple de produse nocive, care provoacă boli extrem de grave, moarte, deși intial industria a susținut ani de zile că sunt “sigure”. Au trebuit să moară oameni pentru ca industria și guvernele să admită că sunt nocive și să ia măsuri. Doar două exemple: tutunul și azbestul. Nu putem promova legislatia “pro-tehnologie 5G” fara studii de impact, studii medicale si precautie! Nu este cazul să fim expuși cu toții unor riscuri inutile când dispunem deja de o tehnologie suficient de performantă în România!

Subscrisă Asociația ANGEL avand CUI 14240275, str. Spataru Preda nr. 19, bl. 19, sc. B, ap. 45, Sector 5 Bucuresti, tel:

+40741134444, e-mail: asociatia.angel@gmail.com, reprezentată de  Eugen LUCAN în calitate de președinte, în nume propriu și în calitate de mandatar a altor organizații din societatea civilă sau persoane, având în vedere anunțul public postat pe site-ul Ministerului Comunicatiilor https://www.comunicații.gov.ro/dezbatere-publică-la-mcsi-luni-28-10-2019-ora-1030/ va facem următoarea:

 

PLÂNGERE ADMINISTRATIVĂ PENTRU ABUZ ÎN SERVICIU și

PLÂNGERE PENTRU SUSPENDAREA ȘI ANULAREA ORICĂROR DEMERSURI PRIVIND dezbaterea si LEGIFERAREA proiectului “Ordonanței de Urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructură fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, precum și a TUTUROR ACTELOR SUBSECVENTE CE DECURG din aceste demersuri.

 

Precizăm că mai multe organizații au solicitat admiterea și înscrierea pe lista de vorbitori și că deși anunțul preciza “Participarea la dezbatere va fi admisă în limita locurilor disponibile (50 de locuri), în ordinea înscrierii” NU ați avut bunavointa nici de a ne confirma, nici de a ne informa prin e-mail dacă solicitările organizațiilor au fost admise sau respinse în condițiile în care Asociația Operatorilor Mobili din România (AOMR) a fost admisă din start la dezbatere. Ați creeat un un avantaj strategic organizațiilor care reprezintă industria din comunicații în dezavantajul organizatiilor care susțin drepturile constituționale la protecția sănătății, a mediului, a vieții private și a proprietății. In opinia noastră acesta este un abuz !

 

Va rugăm să ne precizați în scris:

1.        Cine a hotărât “din oficiu” admisia (fara a respecta procedura de invitatie adresata tuturor) Asociației Operatorilor Mobili din România (AOMR) și de ce nu ati invitat, de exemplu, Colegiul Medicilor sau organizații care lupta pentru protecția mediului ?

2.        Cine a redactat invitația la dezbatere, ce departamente și ce persoane se fac responsabile de acest abuz în serviciu prin care Asociația Operatorilor Mobili din România (AOMR) e beneficiat de un tratament preferențial în raport cu alte asociații și fundații ale societății civile din România ?

3.        Cine a primit e-mailurile și cine se face răspunzător de faptul că nu s-au oferit nici confirmări și nici infirmări pentru solicitările organizațiilor de a participa la dezbatrerea publică din 28.10.2019? Cine se face responsabil,  ce departamente și ce funcționari ai ministerului sunt responsabili pentru acțiunile și  inactiunile făcute cu intenție sau fără intenție pentru a limita accesul la dezbaterea publică?

4.        Cum va asigurați că se respectarea prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție”, în condițiile în care Ministerul nici nu a confirmat și nici nu a infirmat prezența membrilor societățiii civile. În condițiile ați anunțat pe site că  “Participarea la dezbatere va fi admisă în limita locurilor disponibile (50 de locuri), în ordinea înscrierii”. Nu ați făcut nicio confirmare sau infirmare pe e-mail și considerăm că ați obstructionat procesul de consultare și în consecință va rugăm să-l reluați sau sa opriti demersul de legiferare a ordonantei de urgenta.

5.        Ce studii de oportunitate sau ce studii de impact s-au facut pentru a sustine proiectului “Ordonanței de Urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructură fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative” Puneti-le la dispozitie !

6.        Care sunt “avantajele” atât de extraordinare ale 5G față de 4G sau 3G încât ca popor sa ne asumam riscurile unor experimente pe noi toți, fara a avea studii de impact si studii de sanatate.?

7.        Ce ”urmări dramatice” ar apărea dacă România pur și simplu nu ar fi promovata tehnologia 5G, așteptând cu calm si in mod intelept rezultatele studiilor de impact precum și efectele reale din țările care eventual au decis implementarea tehnologiei 5G ?

 

SOLICITĂM ÎN MOD IMPERATIV:

1.        Demisia si demiterea  Ministrului Interimar al Comunicațiilor, ACUM ! Justificam aceasta deoarece s-a obstrucționat

procesul consultativ, favorizand Asociației Operatorilor Mobili din România (AOMR) neaplicand tratamentului egal față de toate organizațiile neguvernamentale din România.

2.        Demisia de onoare sau demiterea tuturor directorilor și funcționarilor publici care prin acțiunile și inactiunile lor au obstructionat drepturile organizatiilor neguvernamentale la un proces consultativ echitabil, conform legii.

3.        Suspedarea și anularea dezbaterii precum, a efectelor ei, a tuturor demersurilor și documentelor subsecvente ce decurg din acest proces neechitabil și abuziv.  

4.        Să nu oferiți cuvântul reprezentanților Asociației Operatorilor Mobili din România (AOMR) întrucât prezența lor la dezbatere este una abuzivă. Ei nu au urmat ACEEAȘI procedura de înscriere ca și reprezentanții celorlalte organizații neguvernamentale și NU au depus o cerere de înscriere la dezbatere.

5.        Anchetă Administrativă internă pentru a preciza cine se face vinovat de obstrucționarea comunicării cu societatea civilă.

6.        Corpului de Control al Primului Ministru să facă o anchetă administrativă cu privire la abuzurile în serviciu făcute de departamentele și funcționarii Ministerului Comunicațiilor și să clarifice de ce membrii Asociației Operatorilor Mobili din România (AOMR) au avut un tratament diferențial fiind admiși chiar din formularul invitație la dezbatere în condițiile în care celorlalte organizații nici nu li s-a confirmat nici nu li s-a infirmat prezența, determinându-i pe unii dintre ei să renunțe sau să nu facă deplasarea la București .  

7.        Reluarea dezbaterii publice cu condiția că admisia Asociației Operatorilor Mobili din România (AOMR) să se facă în aceleași condiții că și celorlate organizații ale societății civile, sau realizarea a minim 7 dezbateri în care pe lângă invitații care promovează acest demers (Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI); Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM);) să fie invitați din oficiu: Colegiul Medicilor, Academia Română, Federația de protecția a mediului; Consiliul Econimic și Social din România, Asociația Națională a Crescătorilor de Albine (sistemul 5G distruge acest ecosistem și apicultorii nu vor mai avea surse de venituri); Federația Națională a Persoanelor cu Handicap; Asociația Națională de Protecția a Consumatorilor; Cartel ALFA (Sindicat).

8.        Desecretizarea tuturor documentelor care susțin promovarea tehnologiei 5G în România și care aduc prejudicii suveranității României, sănătății, dreptului la proprietate și la intimidate ale cetățenilor români, în special:

a.        -declasificarea (parțială/integrală) și comunicarea publică  a Memorandumului încheiat între Guvernele S.U.A. și României, prin ambasadorii Hans Klemm și George Maior, semnat la Washington în 20.08.2019 (document necunoscut), care are că scop introducerea unei tehnologii controversate (``5G``) de către instituțiile/autoritățile (aplicarea la licitațiile privind 5G a unor  filtre drastice, cum ar  fi  ”evaluarea riguroasă a furnizorilor 5G” și adoptarea  documentului numit ”Propunerile de la Praga” – o declaraţie publicată în cursul Conferinţei asupra 5G şi securităţii la Praga din luna mai 2019).

b.        -declasificarea (parțială/integrală) și comunicarea publică  a Memorandumului de înțelegere România-SUA privind tehnologia 5G, „pentru asigurarea prosperității, dar și a securității naționale” semnat la Washington în 20.08.2019 de către Președinții S.U.A. și României (document necunoscut) care are că scop introducerea unei tehnologii controversate (``5G``) de către instituțiile/autoritățile pârâte ( potrivit declarațiilor de presă ale Președintelui României, acest document are în vedere siguranța rețelelor de comunicații wireless de generația a cincea... caută să evite riscurile de securitate care însoțesc investițiile chineze în rețelele de telecomunicații 5G...clarifică unele criterii de transparență, de compatibilitate cu statul de drept și așa mai departe”).

9.        Să plătiți daune morale și patrimoniale tututor organizațiilor cărora nu le-ați confirmat în scris înscrierea la dezbateterea pubică pentru e evita acțiunea în Instanța. (“Legea 544; Art. 22 (2) Instanța poate obligă autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.”)

10.     Sa ne puneti la dispoztiie, conform Legii Nr. 544 din 12 octombrie 2001, toate studiile de oportunitate, toate studiile de impact precum si toate adresele,  documentele sau notele interne care reprezinta toata istoria demersurilor privind initierea proiectului “Ordonanței de Urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructură fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

11.     Aplicarea “principiului precauției” si stoparea oricarui demers legislativ asupra implementării tehnologiei 5G până când ministerele vor analiza fenomenul din perspectiva unor studii științifice multidisciplinare independente cu privire la efectele ei asupra omului, asupra sanatatii, precum și asupra sistemelor biologice si a ecosistemelor planetare.

12.     Suspendarea și anularea tuturor demersurilor actuale și viitoare precum și suspendare și anularea Ordonanței de Urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructură fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și a tuturor modificărilor legislative și a tuturor actelor subsecvente ce decurg din aceste demersuri. Prin această OUG se modifică minim 9 legi organice, demers abuziv și ilegal se aduc prejudicii drepturilor garantate de Constituție: dreptul la sănătate, la viață, la proprietate și la intimidate.

În cazul în care nu veți clarifica cu celeritate toate aceste aspecte vom face cel puțin următoarele demersuri:

(1)     Vom solicită Instanțelor de Judecată suspendarea și anularea executării actelor administrative de autoritate conform legii 544/2004, precum și a tuturor actelor subsecvente, această adresa consemnand și îndeplinirea procedurii administrative prealabile;

(2)     Vom sesiza Parchetul și alte institutiii abilitate cu privire la Prevederile Art. 297 din Noul Cod de Procedura Penală în raport cu abuzul în serviciu (închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupă o funcţie publică)

(3)     Vom solicita Instanțelor de Judecată să analizeze dacă acțiunile sau inactiunile instituțiilor statului în demersurile de promovare a tehnologiei 5G în România aduc sau nu aduc  prejudicii: suveranității României și drepturilor fundamentale precizate în Constituție (dreptul la sănătate, dreptul la viață, la proprietate, la viață privată, etc.) 

 

Anexam anuntul invitatiei la dezbatere ! 

 

VA MULȚUMIM pentru clarificări!

Cu considerație,

ASOCIAȚIA ANGEL

Președinte

Eugen LUCAN

 

 

 

 

 

Dezbatere publică la MCSI, luni, 28.10.2019, ora 10:30

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicărepublicată, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), organizează luni, 28 octombrie 2019, ora 10:30, la sediul MCSI (B-dul. Libertății nr. 14, sector 5, sala de consiliu nr. 1, etaj 2), ședința publică de dezbatere a proiectului Ordonanței de Urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

1.    Ordinea de zi a ședinței cuprinde următoarele:

·         deschiderea ședinței, semnarea listei de prezență, prezentarea ordinii de zi, stabilirea listei cu persoanele înscrise la cuvânt, prezentarea regulamentului de desfășurare a luării de cuvânt;

·         prezentarea proiectului de act normativ;

·         prezentarea și discutarea observațiilor și propunerilor referitoare la proiectul de act normativ.

2.    Modalitatea de colectare a recomandărilor/observațiilor:

Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită observațiile și/sau propunerile punctuale, în format .doc, la adresa de email: consultare.publica@comunicatii.gov.ro.

Termenul limită de transmitere a observațiilor și propunerilor este data de 24 octombrie 2019, ora 12:00, fiind necesară menționarea datelor de contact ale expeditorului, precum și data trimiterii.

3.    Modalitatea de înscriere:

Înscrierea la dezbaterea publică se face la adresa de emailconsultare.publica@comunicatii.gov.ropână la data de 23.08.2019, ora 10:00.  Pentru înscriere sunt necesare: numele și prenumele, seria și numărul documentului de identitate, precum și afilierea instituțională (sau mențiunea „nu este cazul”). Fiecare participant va specifica dacă dorește sau nu luarea cuvântului.

Participarea la dezbatere va fi admisă în limita locurilor disponibile (50 de locuri), în ordinea înscrierii.

4.    Accesul la dezbatere:

Accesul se va realiza pe baza documentului de identitate, în data de 28.10.2019, în intervalul orar 09:45 – 10:20.

5.    Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

6.    Timpul alocat luării cuvântului: 5 minute, fără posibilitatea prelungirii alocuțiunii.

7.    Încheierea dezbaterii:

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție”.

8.    Participanți:

La această dezbatere sunt invitați să participe toți cei interesați, în limita locurilor disponibile: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate sau ai mass-media.

Următoarele instituții vor fi reprezentate în cadrul dezbaterii publice:

·         Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI);

·         Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM);

·         Asociația Operatorilor Mobili din România (AOMR).

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul MCSI (https://www.comunicatii.gov.ro), rubrica Transparență decizională – Proiecte de Acte Normative.

 

comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Your name (optional)

Optionally you can attach five files or less to this comment (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus:Articole din Juridic:

»