About UsNewsGood practiceResearchPoliciesOpportunitiesMediaGallery

Data: 13.10.2011
logo
PROCEDURA DE ADERARELA ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CENTRELOR DE RESURSE PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ Potrivit art. 8 (1) pct. 2 din Statutul ANCRES – Poate fi membru asociat orice organizaţie neguvernamentală non profit, persoană juridică română în cadrul căreia a fost înfiinţat un Centru de Resurse pentru Economia Socială, care aderă la Statut, la actul constitutiv al Asociaţiei şi respectă standardele de funcţionare CRES. Procedura de Aderare presupune parcurgerea mai multor etape:1. Exprimarea interesului din partea organizatiei neguvernamentale2. Evaluarea primara a documentelor organizatiei 3. Vizita de evaluare4. Hotararea Consiliului Director. 1. Exprimarea interesului din partea organizatiei neguvernamentaleOrice organizatie neguvernamentala care administrază sau doreste sa infiinteze un Centru de Resurse pentru Economia Socială si doreste sa adere la ANCRES trebuie sa trimita o scrisoare de intentie la Secretariatul Executiv (pe fax, e-mail sau prin posta) insotita de urmatoarele documente: a) copie a Statutului organizatiei b) copie a Actului Constitutiv c) copie a actelor aditionale care modifica sau completeaza Statutul organizatiei d) raportul de activitate pe anul precedent (daca există) CRESe) prezentarea organizatiei, structurata potrivit chestionarului atasat, trebuie sa cuprinda: 1. date de ... [ read all ]

Data: 13.10.2011
logo
Daca aveti amendamente va rugam sa le inserati la sectiunea Comentarii. VA MULTUMIM ! PUTETI ADAUGA PANA LA 5 DOCUEMENTE ATASATE. AVETI IN ANEXA DOCUMETNUL IN FORMAT WORLD. S-a cerut autentificarea prezentului înscris ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CENTRELOR DE RESURSE PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ STATUT CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, VOINŢA DE ASOCIERE, SEDIUL, DURATA FEDERAŢIEI Art. 1. MODUL DE CONSTITUIRE, FORMA JURIDICĂAsociaţia Naţională a Centrelor de Resurse pentru Economia Socială a fost constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 şi în urma hotărârii Adunării Generale Constitutive din data de xxxxxxxx, de către membrii fondatori, în următoarele condiţii: 1.1. DATE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAŢILOR:Asociaţia Naţională a Centrelor de Resurse pentru Economia Socială este constituită din urmatoarele structuri asociative:1. XX, cu sediul în  - minim 3 membri fondatori2. 3. având calitatea de membri fondatori, conform ANEXEI la actul constitutiv şi la prezentul statut. 1.2. FORMA JURIDICĂAsociaţia Naţională a Centrelor de Resurse pentru Economia Socială se constituie ca federaţie, persoană juridică română de drept privat, apolitică, nonprofit, constituită în baza Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000. Art. 2. VOINŢA DE ... [ read all ]
Articole din :

»
»