A propos de nousNouvellesBonnes PratiquesLa RecherchePolitiquesOpportunitésMediasGalerie

SOC/464 Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

Data: 23.11.2012

1.    Concluzii și recomandări

1.1    CESE invită Consiliul să reinițieze negocierile cu privire la adoptarea Protocolului opțional al Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH), pentru a garanta astfel că cetățenii europeni cu handicap se bucură pe deplin de drepturile înscrise în convenție.
1.2    CESE îi invită pe președinții Consiliului European, Comisiei Europene și Parlamentului European să organizeze o a doua ediție a manifestării „Starea Uniunii privind handicapul“ în decembrie 2013, cu copreședinția Forumului european al persoanelor cu handicap, în vederea efectuării unei analize privind punerea în aplicare a CNUDPH.
1.

3    CESE subliniază că în CNUDPH sunt incluse și obligații care presupun modificări de ordin legislativ și politic la nivelul UE și al statelor membre, iar situația financiară nu poate fi invocată drept pretext pentru a amâna măsurile ce trebuie luate în legătură cu persoanele cu handicap.
1.4    CESE invită Comisia să efectueze o analiză aprofundată și participativă a punerii în aplicare a strategiei pentru persoanele cu handicap ca parte integrantă a viitoarei strategii globale a UE, care să cuprindă revizuirea legislației, a politicilor și programelor existente, precum și elaborarea de noi propuneri.
1.5    Astfel, CESE invită Comisia Europeană, prin Secretariatul său General, la elaborarea unui instrument de evaluare a impactului pentru CNUDPH.
1.6    CESE solicită COHOM (Grupul de lucru pentru drepturile omului, responsabil, în cadrul relațiilor externe, cu elaborarea politicii UE în materie de drepturi ale omului) de a institui un cadru independent de promovare, protecție și monitorizare a punerii în aplicare a CNUDPH, în conformitate cu principiile acesteia, printre care se numără independența acestui cadru față de punctul de contact și de mecanismul de coordonare stabilite în UE, definirea unui mandat clar pentru fiecare participant la acest cadru, precum și fixarea unui buget propriu care să le permită realizarea obiectivelor.
1.7    CESE așteaptă să fie consultat de Comisia Europeană cu privire la o propunere legislativă ambițioasă pentru un Act european privind accesibilitatea, cu o acoperire cât mai amplă, care să cuprindă și cerințele pe care vor trebui să le îndeplinească furnizorii publici și privați de servicii, ca și producătorii, pentru a asigura accesibilitate deplină persoanelor cu handicap, și care să conțină o definiție cuprinzătoare a accesibilității.
1.8    CESE salută includerea în Agenda digitală a legislației privind accesibilitatea paginilor de internet publice și a paginilor de internet care oferă servicii de bază pentru publicul larg și așteaptă cu interes prezentarea unei puternice propuneri legislative în 2012.
1.9    CESE invită Consiliul și Parlamentul European să-și consolideze sau să mențină dispozițiile în favoarea persoanelor cu handicap în reglementările privind fondurile structurale, privind mecanismul Conectarea Europei  și privind TEN-T, precum și în Orizont 2020 , în programele Drepturi fundamentale și cetățenie și în cele din domeniul cooperării pentru dezvoltare și asistenței umanitare, prin includerea unor măsuri care să asigure participarea persoanelor cu handicap, prin finanțare și consolidarea capacităților.
1.10    CESE solicită Serviciului European de Acțiune Externă, Comisiei Europene și Consiliului să asigure integrarea CNUDPH în relațiile externe și în cooperarea internațională, precum și în acordurile comerciale internaționale, inclusiv prin coordonarea pozițiilor UE și ale statelor membre în privința drepturilor persoanelor cu handicap în cadrul diferitelor organisme ale ONU.
1.11    CESE solicită instituțiilor europene să ia măsurile ce se impun pentru punerea în aplicare la nivel intern a CNUDPH, prin revizuirea practicilor cu privire la angajarea forței de muncă, condițiile de muncă, recrutare, formare profesională, accesibilitatea locului de muncă, mediul de lucru și instrumentele de comunicare, precum și a cerințelor privind agențiile finanțate de UE.
1.12    CESE ia notă de angajamentul dlui Barroso formulat în decembrie 2011 de a discuta punerea în aplicare a CNUDPH cu ocazia unei ședințe în cadrul colegiului comisarilor și al directorilor generali și solicită ca acest subiect să fie trecut anual pe agendă.
1.13    CESE salută organizarea unui forum de lucru care cu participarea punctelor de contact guvernamentale, a mecanismelor de coordonare, a mecanismelor independente din UE și din statele membre, responsabile pentru punerea în aplicare a CNUDPH, dar și a societății civile, și își exprimă interesul de a participa la viitoarele întâlniri.
1.14    În 2013, CESE intenționează să contribuie cu un aviz al său la raportul UE către Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap.
1.15    CESE consideră că ar trebui să ia măsurile ce se impun pentru punerea în aplicare a CNUDPH la nivel intern, pentru a-și îndeplini obligațiile în acest sens prin încurajarea angajării persoanelor cu handicap la CESE, prin asigurarea unui proces de recrutare nediscriminatoriu, prin îmbunătățirea accesibilității clădirilor, paginilor de internet, instrumentelor TIC și documentelor; punerea la dispoziție a unor amenajări corespunzătoare pentru angajați, membri și experți, organizarea unor cursuri de formare pentru angajați, inclusiv prin publicarea unei broșuri privind CNUDPH și integrarea handicapurilor în activitatea pe care o desfășoară CESE.
1.16    CESE subliniază necesitatea unei monitorizări și puneri în aplicare sistematice a CNUDPH de către instituțiile UE și se angajează, prin urmare, să înființeze un comitet de coordonare pentru punerea în aplicare și monitorizarea CNUDPH, făcând apel către instituțiile UE să elaboreze rapoarte privind activitatea lor și să colecteze răspunsuri din partea persoanelor cu handicap prin intermediul organizațiilor reprezentative și din partea societății civile, pentru a avea o viziune independentă privind progresele înregistrate la punerea în practică a CNUDPH.
1.17    CESE propune organizarea unei întruniri cu participarea consiliilor economice și sociale de la nivel național și a organizațiilor societății civile, pentru a dezbate punerea în aplicare a CNUDPH.
1.18    CESE invită partenerii sociali să integreze punerea în aplicare a CNUDPH în negocierile colective, pe baza unor orientărilor convenite în acest sens.

Lista de fisiere atasate:
comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Numele tau (optional)

Optionally you can attach five files or less to this comment (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus: