A propos de nousNouvellesBonnes PratiquesLa RecherchePolitiquesOpportunitésMediasGalerie

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează Raportul de Recomandări al Economiei Sociale România 2013

Data: 23.10.2013

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, anunță publicarea unui raport de recomandări cu privire la dezvoltarea sectorului economiei sociale în România. Elaborarea raportului se sprijină pe rezultatele unei analize a mediului financiar, legal, instituţional şi social actual al economiei sociale şi prezintă o serie de scenarii și recomandări pentru dezvoltarea durabilă a acestui sector.

Scenariile și recomandările se adresează actorilor din domeniul economiei sociale, de la nivel local și central, și fundamentează științific dezvoltarea politicilor publice care vizează atât economia socială, cât și incluziunea socială a grupurilor dezavantajate.

Includerea economiei sociale în strategiile și planurile de dezvoltare de la nivel local, regional și național contribuie la eforturile de dezvoltare a domeniului, a declarat Alina Bocai, Coordonator Activități PNUD România.

Conform raportului, dezvoltarea economiei sociale în România poate urma două scenarii:

1) în primul scenariu, întreprinderile sociale se bucură de acelaşi regim ca orice alt agent economic acestora fiindu-le facilitate accesul la resurse instituţionale şi financiare;

2) în al doilea scenariu, întreprinderile sociale sunt promovate prin mecanisme de susţinere specifice, identificându-se două opţiuni strategice: susţinerea întreprinderilor sociale independent de angajarea grupurilor vulnerabile şi promovarea, pe lângă întreprinderile sociale, a întreprinderilor sociale de inserţie orientate spre angajarea grupurilor vulnerabile.

Pentru fiecare scenariu, raportul propune recomandări privind cadrul financiar, legal, instituţional şi social.

Printre recomandările raportului se numără:

 1. evaluarea eficienței reglementărilor privind funcționarea întreprinderilor sociale și ocuparea grupurilor vulnerabile;
 2. elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Economiei Sociale și a unui plan de acțiune cu obiective măsurabile care să permită evaluarea progresului înregistrat;
 3. elaborarea unui sistem de indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor întreprinderilor sociale;
 4. asigurarea asistenței tehnice și financiare pentru activitățile întreprinderilor sociale pe o perioadă de 1-3 ani de la înființare;
 5. asocierea întreprinderilor sociale în federații recunoscute la nivel național și internațional permite o mai bună reprezentare a intereselor acestora și o consultare în decizii strategice cu impact asupra activității lor;
 6. identificarea unor mecanisme de susținere financiară prin înființarea unor instituții de creditare-finanțare dedicate întreprinderilor sociale și adoptarea unui sistem de garantare guvernamentală, similiar programelor „Prima Casă” sau „Banca pentru Locuințe”, care să faciliteze întreprinderilor sociale accesarea pieței financiar-bancare; elaborarea unei metodologii de încadrare a întreprinderilor sociale în procedurile de evaluare a riscului de credit;
 7. scutirea de la plata impozitului pe profit în cazul întreprinderilor sociale cu un număr minim reglementat de angajați care respectă condiția ca cel puțin 75% din fondurile obținute prin scutire să fie reinvestite în condițiile prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 8. organizarea periodică a unor campanii de informare și conștientizare în vederea creării oportunităților de informare despre economia socială, dar și de consiliere în vederea înființării întreprinderilor sociale;
 9. continuarea programelor de formare antreprenorială, managerială și de specialitate și finalizarea adoptării de către România a cadrului european de calificări;
 10. promovarea unor programe de voluntariat și adoptarea unor mecanisme financiare de stimulare a implicării cetățenilor;
 11. diseminarea exemplelor de bună practică cu potențial de replicare prin intermediul centrelor de informare și consiliere județene;

Raportul de Recomandări al Economiei Sociale poate fi accesat aici.

Recomandările propuse în cadrul raportului au fost dezbătute în cadrul unei serii de opt sesiuni de consultare publică şi validate de specialiştii din domeniu. Elaborarea Raportului de Recomandări al Economiei Sociale s-a realizat prin metode de cercetare calitative şi cantitative. Au fost organizate două cercetări cantitative pe eşantion de disponibilitate în rândul specialiştilor în incluziune socială (2012) şi în economie socială (2013). Culegerea datelor s-a realizat în octombrie – noiembrie 2012, respectiv noiembrie 2012 – martie 2013.

Publicarea Raportului de Recomandări al Economiei Sociale reprezintă o inițiativă în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, proiect implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale din Iași în calitate de beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, Academia de Studii Economice din București și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași. Proiectul se desfășoară în perioada martie 2011 – februarie 2014 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale.

Apariții în presă

Altreileasector.ro

Business24.ro

Lista de fisiere atasate:
comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Numele tau (optional)

Optionally you can attach five files or less to this comment (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus:Articole din RO-société civile:

» SONDAJ World Vision România. 40% dintre copii nu ar vorbi cu părinții dacă ar fi martori sau victime ale unui abuz sexual, deşi 1 din 6 copii are prieteni sau colegi care au fost abuzați sexual
» Chestionar SENSES, pentru dezvoltarea intreprinderilor sociale din regiunea Dunarii
» Cu 40% abandon școlar în licee, mediul rural cere investiții în educația copiilor
» Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile lanseaza studiul "Romania 2017. Sectorul neguvernamental - profil, tendinte, provocari"
» CNASR Prahova evalueza ce tipuri de profesionisti activeaza in serviciile sociale din judet
» “Renașterea unei profesii sau despre cum este să fii asistent social în România” - Comisia de cercetare a CNASR
» Studiu - Situația asistenților sociali din România
» Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează Raportul de Recomandări al Economiei Sociale România 2013
» Studiu CRED: Harta oportunităţilor de angajare (studiu privind responsabilitatea socială a întreprinderilor faţă de foştii deţinuţi)
» Analiza comparată a cadrului legislativ din UE și România privind economia socială
» Modele de întreprinderi sociale pentru grupurile dezavantajate
»
» Atlasul Economiei Sociale editia 2012
» Raport de Deschidere privind Economia Socială în România
» Participa la realizarea studiului OECD privind angajabilitatea in sectorul economiei sociale!
» Romania, in urma statelor europene la economie sociala. Legislatia, primul obstacol
» Romania, cea mai mare rata a saraciei si excluziunii in randul copiii si salariatilor arata EUROSTAT
» A fost realizat Raportul preliminar "Economia sociala si problematica varstei a treia. Rolul asociatiilor mutuale si de ajutor reciproc"
» S-a finalizat etapa de cercetare din cadrul implementarii proiectului “Promovarea antreprenoriatului in domeniul industriilor creative”
» Nonprofits Added Jobs Faster Than Businesses Last Decade, Study Finds
» Ghidul ONG-urilor pentru 2012 in educatia pentru responsabilitate sociala si dezvoltare durabila
»
»
»
»
» Cercetare Blocul National Sindical (BNS)
»
» The Legal and Regulatory Framework for CSO Self-financing in Romania
»