A propos de nousNouvellesBonnes PratiquesLa RecherchePolitiquesOpportunitésMediasGalerie

Data: 27.02.2012
logo
Fondul social european (FSE) a fost instituit prin articolul 162 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE). Momentul revizuirii finantarii UE destinate promovarii coeziunii este legat de propunerea privind un nou cadru financiar multianual, astfel cum este prevazut in programul de lucru al Comisiei. Prezenta propunere defineste misiunea FSE si domeniul de aplicare al acestuia, precum si prioritatile de investitii asociate care vizeaza obiectivele tematice, si prevede dispozitii specifice privind programele operationale cofinantate prin FSE si privind cheltuielile eligibile. FSE isi va desfasura activitatea in contextul articolului 174 din TFUE, care indeamna Uniunea Europeana sa isi consolideze coeziunea economica, sociala si teritoriala si sa promoveze o dezvoltare armonioasa generala prin reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor si promovarea dezvoltarii in regiunile defavorizate. Prezenta propunere respecta principiul subsidiaritatii, deoarece sarcinile FSE sunt prevazute in tratat, iar politica este pusa in aplicare in conformitate cu principiul gestiunii partajate si respectand competentele institutionale ale statelor membre si ale regiunilor. Sinteza avizului CESE considera ca FSE ar trebui sa contribuie in continuare la realizarea coeziunii economice, sociale si teritoriale, asa cum se prevede la articolul 162 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si la combaterea oricarei forme de ... [ lire tous ]
Articole din SOC:

»