About UsNewsGood practiceResearchPoliciesOpportunitiesMediaGallery

Data: 15.05.2014

In 8 mai 2014 s-a publicat in Monitorul Oficial Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii IMM. Aliniatul 2 al articolul 2 al legii extinde sfera de cuprindere a legii si la  asociatii si fundatii, cooperative si societatilor agricole care  desfasoara activitati economice, care vor fi considerate, in masura in care indeplinesc toate celelalte criterii, IMM.

Definitia anterioara a intreprinderii era limitativa, excluzand o mare parte a actorilor economiei sociale care desfasoara activitati economice in Romania,  asociatii, fundatii, cooperative si societati agricole, casele de ajutor reciproc etc. Acești actori, conform Atlasului Economiei Sociale, au avut în 2010 venituri de aprox. 7.7 miliarde lei (aprox. 2 miliarde euro) și au angajat mai bine de 100.000 de persoane, reprezentand 1,7 % din forta de munca salariata din Romania. Noua definitia, rectifica si contradictia in care legea romaneasca se gasea cu  Recomandarea Comisiei Europene 2003/361/ EC care mentioneaza ca o intreprindere este orice forma de organizare a unei activitati economice, indiferent de forma sa juridica, incluzandu-se astfel sii persoanele care lucreazs pe cont propriu si afacerile de familie implicate in activitati de mestesugarie sau de alt tip, precum si asociatiile angajate in mod regulat in activitati economice.

Astfel ONGurile cu activitate economica vor putea beneficia de:

1. Acces prioritar la achizitiiile publice de produse, lucrari si servicii - in conditii egale cu cele prevazute pentru celelalte IMM

2. Participarea in conditii egale cu societatile comerciale si cele cooperatiste la Programe nationale destinate finantarii IMM.

3. Accesul la servicii publice si la active apartinând regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat

In plus, noua lege introduce  expres  printre  Programele nationale destinate finantarii intreprinderilor mici si mijlocii care se deruleaza de catre autoritatea publica centrala cu atributii in domeniu pana in anul 2020, conform procedurilor de implementare aprobate în fiecare an prin ordin al conducătorului acesteia,  Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltării microintreprinderilor din sfera economiei sociale. 

Adoptarea acestor  amendamente reprezinta realizarea punctului 3 din cele 5 puncte propuse de Institutul de Economie Sociala inca din 2011 in Agenda pentru dezvoltarea economiei sociale in Romania 2014-2020 (document prezentat si dezbatut in Conferinta Natională a Economiei Sociale Bucuresti din  2011 – pagina 7  poate fi citit aicipreluate de Fundatia ADV din Iasi, membra in Coalitia Economiei Sociale si promovate  in acest an prin intermediul parlamentarilor de Iasi, fiind sustinute in Parlament de dna deputat Cristina Nichita. 

sursa www.ies.org.ro

Lista de fisiere atasate:
comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Your name (optional)

Optionally you can attach five files or less to this comment (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus: