About UsNewsGood practiceResearchPoliciesOpportunitiesMediaGallery

Raport de cercetare privind economia sociala in Romania din perspectiva europeana comparata

Data: 29.03.2011

Raportul de faţă a fost realizat în cadrul proiectului POSDRU/14/6.1/S/2 „Economia socială - model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate”, al cărui beneficiar este Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Departamentul de Servicii Sociale şi

Incluziune Socială. Proiectul este finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul de Intervenţie 6.1 „Dezvoltarea Economiei Sociale”.

Proiectul are o durată de 36 de luni (noiembrie 2008 – octombrie 2011) şi este derulat în parteneriat cu European Network for Social Integration Enterprises, Bernard Brunhes International, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Integra România, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - sector 1 Bucureşti, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Primăria Piatra Neamţ.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem unitar, eficient şi modern privind economia socială, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor României prin promovarea incluziunii active a acestora atât pe piaţa muncii, cât şi în viaţa socială. Principalele activităţi ale proiectului vizează:

1. Analiza situaţiei actuale privind domeniul economiei sociale, la nivel naţional şi european, identificarea de bune practici

2. Dezvoltarea cadrului legislativ naţional aplicabil economiei sociale

3. Înfiinţarea Centrului Naţional de Resurse în domeniul economiei sociale (CNR) pentru sprijinirea iniţiativelor de economie socială, care va oferi actorilor interesaţi informaţii şi asistenţă pentru dezvoltarea de activităţi de tip economie socială

4. Dezvoltarea unui program complex de formare în domeniul economiei sociale, precum şi promovarea modulului de economie socială în curriculumul universitar

5. Dezvoltare de reţele transnaţionale prin sprijinirea colaborării dintre actorii relevanţi români şi reţelele europene de profil (vizite de studiu în UE, susţinerea proiectelor comune, încheierea de parteneriate)

6. Campanii de informare adresate potenţialilor iniţiatori de activităţi de economie socială (grupuri vulnerabile) şi parteneri ai acestora

7. Dezvoltarea de întreprinderi sociale pilot. Se vor sprijini comunităţile locale pentru dezvoltarea de activităţi de economie socială. Se va iniţia un concurs de proiecte în domeniu, iar câştigătorul (grup de iniţiativă, asociaţie, fundaţie etc.) va primi finanţare nerambursabilă şi va fi sprijinit de centrul local să organizeze şi să dezvolte activităţi de economie socială.

În contextul actualei crize economice, înţelegerea şi valorificarea potenţialului economiei sociale (ES) sunt esenţiale. Raportul de cercetare îşi propune să răspundă nevoilor de cunoaştere a stadiului actual de dezvoltare a ES în România şi în Europa. Raportul începe cu prezentarea abordării metodologice şi a cadrului conceptual. Urmează analiza la nivel european şi la nivel naţional a reglementărilor privind ES, evoluţia istorică a ES, actorii instituţionali relevanţi, formele de organizare specifice, beneficiarii ES, mecanismele financiare de sprijin şi încurajare a ES, precum şi evaluarea eficienţei acestora. Ultimul capitol include concluziile şi recomandările dedezvoltare a ES în România.

Lista de fisiere atasate:
comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Your name (optional)

Optionally you can attach five files or less to this comment (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus: