A propos de nousNouvellesBonnes PratiquesLa RecherchePolitiquesOpportunitésMediasGalerie

Data: 17.05.2021

17 MAI 2021

ANUNȚ LANSARE PROCEDURA COMPETITIVA ACHIZITIE

 

Asociatia Misiunea Crestina Armata Salvarii din Romania, cu sediul în București, str. Dumitru Zosima nr. 16, Sector 1, Bucuresti, persoana de contact Ionela Esanu - Telefon: 0726 126 077, intenționează să achiziționeze, în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene publicat in Monitorul Oficial nr.618 din 12 august 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, “IMBRACAMINTE, INCALTAMINTE SI GHIOZDANE SCOLARE ECHIPATE PENTRU  COPII - BENEFICIARII DIN PLOIESTI SI IASI” (2 LOTURI)  (necesare desfasurarii activitatilor A3 si A5)

 

Obiectul achiziției: “IMBRACAMINTE, INCALTAMINTE SI GHIOZDANE SCOLARE ECHIPATE PENTRU  COPII - BENEFICIARII DIN PLOIESTI SI IASI” (2 LOTURI), conform caietului de sarcini disponibil pe https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/   – sectiunea - achizitii beneficiari privati.

 

·   LOT 1 - FURNIZARE  IMBRACAMINTE, INCALTAMINTE PENTRU COPII

·   LOT 2 - GHIOZDANE SCOLARE ECHIPATE PENTRU  COPII

 

 

1.  Cod CPV 18000000-9 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi accesorii

      Cod CPV 39162110-9 - Rechizite şcolare

 

2.  Valoarea estimată a achiziției:

Lot 1 – 87.000,00 lei fara TVA

Lot 2 – 18.900,00 lei fara TVA

 

3.  Sursa de finanțare: Granturile  SEE Norvegian European 2014-2021, prin Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor

 

4.  Condiții de participare: potrivit Ordinului 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene publicat in Monitorul Oficial nr.618 din 12 august 2016, cu modificarile si completarile ulterioare  - procedura competitiva, achiziția se va efectua prin intermediul platformei MFE https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ .

 

5.    Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție

·        Declarație de eligibilitate

·        Declarație privind situatiile de excludere

·        Declarație privind conflictul de interese

·        Declaratie de acceptare conditii contractuale

 

6.    Cerințe privind  capacitatea de exercitare a activității profesionale

·        Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente emise în țară de rezidență. Documentele constatatoare trebuie să ateste faptul ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

 

7.    Modalitatea de atribuire: pretul cel mai scazut

 

8.   Modul de elaborare a ofertei: oferta va fi întocmită pe baza specificațiilor prevăzute în caietul de sarcini disponibil pe https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/   – sectiunea - achizitii beneficiari privati

 

 

9.   Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, nu va fi luată în considerare.

Prețul ofertei este ferm în lei fără TVA, nu se acceptă actualizarea prețului.

 

10.       Limba de redactare a ofertei: limba română.

 

11.       Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

 

12.       Modul de depunere/transmitere a ofertelor: Operatorii economici interesați, sunt invitați să depună oferta tehnică și financiară, împreună cu documentele de calificare, la sediul beneficiarului din Str. Dumitru Zozima nr. 16, sector 1, Bucuresti

 

13.       Data limită pentru depunerea ofertelor: 31.05.2021, ora 12.00.

Ofertele depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

 

14.       Desfășurarea achiziției: anunțul este publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/, secțiunea sectiunea - achizitii beneficiari privatii, impreuna cu documentatia de atribuire.

 

15.       Asociatia Misiunea Crestina Armata Salvarii din Romania va achiziționa produsele mai sus menționate, de la operatorul economic care are cel mai mic pret si îndeplinește toate cerințele solicitate.

 

16.       Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. telefon +40.26.126.077, persoana de contact Esanu Ionela sau la adresa de e-mail: achizitii.armatasalvarii@gmail.com.

 

 

 

 

Pentru mai multe informații privind activitatea noastră puteți accesa website-ul organizatiei www.armatasalvarii.ro 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, Asociația Misiunea Creștină Armata Salvării din România.

 

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.237.069,44 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare Locală. Proiectul SMART are ca obiectiv general reducerea sărăciei, concentrându-se pe cele mai vulnerabile grupuri excluse social și economic din București, Ploiești și Iași. În acest sens, proiectul va îmbunătăți viața a 1600 de beneficiari prin crearea unui model comunitar multiregional de intervenție pentru furnizarea de servicii educaționale, medicale și sociale (vezi asta dacă e conform manualului).

 

Despre proiectul SMART:

Proiectul S.M.A.R.T. – Servicii Multifuncționale Anti-sărăcie pentru Reintegrare și Transformare, este finanțat în cadrul apelului restrâns de proiecte „Reducerea sărăciei”, apel organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală. Proiectul SMART are că obiectiv general reducerea sărăciei, concentrându-se pe cele mai vulnerabile grupuri excluse social și economic din București, Ploiești și Iași. În acest sens, proiectul va îmbunătăți viața a 1600 de beneficiari prin crearea unui model comunitar multiregional de intervenție pentru furnizarea de servicii educaționale, medicale și sociale. Alături de serviciile multifuncționale de incluziune socială dedicate grupurilor defavorizate, proiectul va colecta și promova intervențiile de bună practică de la nivel local și național prin intermediul unui portal online și va crea platforme de dialog social și civic între municipalitățile mai sus-amintite și societatea civilă pentru a crea un nivel mai mare de coeziune socială și economică care să promoveze sustenabilitatea.

Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene și este derulat la nivel multiregional, pe parcursul a 36 de luni, în parteneriat cu Salvation Army Norway.

 

Despre Granturile Norvegiene:

Granturile Norvegiene reprezintă contribuția Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și consolidarea relațiilor bilaterale între statele beneficiare și cele donatoare.

comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Numele tau (optional)

Optionally you can attach five files or less to this comment (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus:Articole din Economie:

» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie “Mobilier pentru dotrarea Retelei inter-regionala de servicii
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie “Servicii tipografice și conexe – furnizare materiale de informare și promovare proiect”
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie MOBILIER
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie “Multifunctionala laser color profesionala – 1 bucata” Cod CPV 30232110-8 – Imprimante
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie “Autoturism transport, 8+1 locuri, DIESEL – 1 bucata”
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie “Autoturism transport, 8+1 locuri, DIESEL – 1 bucata”
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie “Autoturism transport, 8+1 locuri, DIESEL – 1 bucata”
»
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: Jocuri de echipa
»
» ANUNŢ PUBLICITAR atribuire “Echipamente pentru educatie si terapie prin joc” (console video de joc-rev 2)
» ANUNT PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Echipamente pentru educatie si terapie prin joc” (console video de joc)
»
» Jocuri
»
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Materiale de curatenie”
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Echipamente pentru meloterapie si art-terapie (boxa sistem audio, chitara, microfon WIFI, microfon cu fir)”
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Echipamente pentru meloterapie si art-terapie
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Echipamente pentru meloterapie si art-terapie
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “articole de birou, papetarie, consumabile” cod CPV 30192000-1 Accesorii de birou; 30125100-2 Cartuse de toner
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Materiale sanitare si produse igiena personala” cod CPV 33700000-7 - Produse de îngrijire personală
»
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Echipamente pentru meloterapie si art-terapie
»
» Rluatre atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Consumabile premedicale si prim ajutor” CPV 33000000-0
» RELUARE PROCEDURA: ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Consumabile premedicale si prim ajutor”
»
» ANUNŢ PUBLICITAR RELUARE PROCEDURA pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Consumabile premedicale si prim ajutor”
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de: “Servicii de auditare financiară” Cod CPV 79212100-4 - Servicii de auditare
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Consumabile premedicale si prim ajutor”
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Aparatura electronica; echipamente IT”
» ANUNŢ PUBLICITAR pentru atribuirea contractului de achiziţie de produse: “Consumabile premedicale si prim ajutor”
» Anunț achiziție servicii de editare materiale de campanie
» Cât te costă să începi o afacere cu albine: Sfaturile unui tânăr apicultor pentru cei care vor să facă profit din creșterea albinelor
» Jean-Claude Juncker cere stabilirea unui salariu minim unic pentru toate tarile din zona euro
» România se află în top 10 cele mai atractive ţări din lume pentru investiţiile în energie eoliană