A propos de nousNouvellesBonnes PratiquesLa RecherchePolitiquesOpportunitésMediasGalerie

Invitație masă rotundă: „Măsuri eficiente în vederea sprijinirii activității organizațiilor neguvernamentale”

Data: 12.05.2017
logo
Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS), vă invită miercuri, 17 mai 2017, de la ora 11:00, la masa rotundă „Măsuri eficiente în vederea sprijinirii activității organizațiilor neguvernamentale”, cu participarea ministrului Consultării Publice și Dialogului Social, Gabriel Petrea și a secretarului de stat Ionuț Mișa, Ministerul Finanțelor Publice. Dezbaterea cu societatea civilă este organizată în contextul apariției informațiilor cu privire la modificările fiscale care ar putea afecta organizațiile neguvernamentale.În data de 3 mai, Ionuţ Mişa, secretar de stat al direcţiei de Fiscalitate din Ministerul Finanţelor, a anunțat posibilitatea unor noi modificări în Codul Fiscal, în speță legat de posibilitatea cetățenilor de a redirecționa 2% din impozitul pe venit, care ar putea fi înlocuită din 2018.“Acum, în grupurile de lucru, există două variante: fie păstrăm sistemul actual de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit către o cauză umanitară, fie îl înlocuim cu unul pe bază de deduceri personale din venitul global al contribuabilului. Pentru o persoană singură, deducerea va fi de maximum 1.000 de lei, pentru o persoană singură organizată fiscal ca o ... [ lire tous ]

Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) vă invită la dezbaterea publică despre structura și prioritățile proiectului de Buget 2016, miercuri 9 decembrie a.c. între orele 14:00 - 16:00

Data: 08.12.2015
logo
Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) vă invită la dezbaterea publică despre structura și prioritățile proiectului de Buget 2016, miercuri 9 decembrie a.c. între orele 14:00 - 16:00, la Palatul Victoria, str. Piața Victoriei, nr. 1. Promovarea principalelor priorități sectoriale de investiții pentru 2016 fiind importantă pentru Guvern, în paralel cu prezentarea, de către Ministrul Finanțelor Publice - Anca Dragu, a structurii generale a Bugetului pentru anul următor, organizatorii au invitat la eveniment și trei dintre membrii Cabinetului, Ministrul Transporturilor - Dan Costescu, Ministrul Fondurilor Europene - Aura Răducu și Ministrul Agriculturii - Achim Irimescu, fiind pentru prima dată când membrii Guvernului dialoghează cu cetățenii în acest format. Selecția Miniștrilor - invitați s-a făcut în raport cu tematica mesajelor primite pe adresa ministerelor cu privire la prioritățile Bugetului pentru 2016. Pentru o discuție cât mai eficientă, rugăm organizațiile neguvernamentale și alte categorii de cetățeni, să transmită până marți, 8 decembrie 2015, ora 16:00 (prin completarea formularului de înscriere disponibil la adresa ... [ lire tous ]

Imbunatatirea cadrului legal si fiscal privind sectorul ONG din Romania

Data: 03.12.2013
logo
Dupa mai bine de 9 ani de la ultima modificare a legislatiei privind asociatiile si fundatiile se resimte nevoia clarificarii anumitor prevederi, adaptarea la contextul actual si promovarea unor concepte noi care sa contribuie la dezvoltarea sectorului ONG din Romania. Costurile mult prea ridicate de infiintare a unui ONG, practicile diferite ale instantelor precum si interpretarile diferite ale profesionistilor (consultanti, avocati, notari) sunt bariere adminsitrative in calea dezvoltarii sectorului ONG din Romania. Centrul pentru Legislatie Nonprofit (CLNR) va invita la o dezbatere online cu privire la identificarea principalelor probleme de natura juridica si fiscala cu care se confrunta organizatiile neguvernamentale din Romania. Ne propunem totodata sa identificam impreuna o serie de solutii si propuneri de imbunatatire a cadrului juridic si fiscal cu impact asupra activitatii organizatiilor. Problemele si solutiile identificate vor face obiectul unui atelier de lucru in cadrul Forumului ONG 2013, organizat de CENTRAS in perioada 9-10 decembrie 2013. Principalele teme pe care dorim sa le supunem dezbaterii sunt:Procedura de constituire a unui ONG: Inregistrare administrativa vs. inregistrare judecatoreasca. Reglementarea juridica a formelor de asociere neinregistrate. Diferentele intre asociatii si fundatii. Organizarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor: Rolul organelor de conducere, administrare si control. Bariere adminstrative in procedura de functionare ... [ lire tous ]

Les entreprises responsables peuvent stimuler la croissance en Europe

Data: 26.10.2011
logo
Bruxelles, le 25 octobre 2011 – La responsabilisation des entreprises renforce la croissance économique et la rend plus durable. Voilà pourquoi la Commission européenne a présenté un train de mesures de soutien à l'entrepreunariat et à l'entreprise responsable. En premier lieu, l'initiative en faveur de l'entreprise sociale aidera ce secteur émergent à réaliser pleinement son potentiel inexploité. Elle est complétée par une stratégie ambitieuse pour la responsabilité sociale des entreprises qui vise à susciter une plus grande confiance, notamment chez les consommateurs, et à améliorer la contribution des entreprises au bien‑être de la société. Ces deux initiatives renforcent les efforts déployés par la Commission pour traiter, avec le secteur privé, des questions sociales et environnementales, débat particulièrement opportun alors que des contraintes pèsent sur les budgets publics. La Commission propose aussi d'améliorer la transparence et de promouvoir l'entrepreunariat durable auprès des multinationales. Les entreprises des secteurs extractif et forestier doivent être plus ouvertes au sujet des impôts, des redevances et des bonus qu'elles versent dans le monde. Enfin, la Commission propose de simplifier les règles comptables pour les PME, ce qui devrait leur permettre d'économiser jusqu'à 1,7 milliard d'euros par an. Les propositions devraient aussi réduire les lourdes obligations d'information imposées aux entreprises cotées, notamment aux PME, ce qui permettra ... [ lire tous ]

Data: 15.09.2011
logo
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece,   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre    Art. 1 -   Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1350/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 819 din 4 octombrie 2006.     PRIM MINISTRU Emil BOC ... [ lire tous ]

Data: 03.08.2011
logo
COALITIA PENTRU REFORMA UNOR PROFESII JURIDICE SUPUNE DEZBATERII PUBLICE PROPUNEREA LEGISLATIVA PRIVIND REFORMA UNOR PROFESII JURIDICEEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de lege privind reforma unor profesii juridice Reforma sistemului de justitie romanesc, in consens cu normele europene contemporane, reprezinta o prioritate majora pentru indeplinirea conditiilor de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana. La nivel comunitar profesia de avocat este reglementata cu caracter general prin Directiva 5/1998 privind facilitarea exercitarii profesiei de avocat pe baza permanenta intr-un alt stat membru decat cel in care a fost obtinuta calificarea profesionala si Directiva 249/1977 privind facilitarea exercitarii efective a libertatii de prestare a serviciilor de catre avocati. In materie este incidenta si Directiva 48/1989 privind sistemul general de recunoastere a calificarilor profesionale. Directiva 98/5/CE urmareste eliminarea obstacolelor la libera circulatie a persoanelor si serviciilor pentru nationalii statelor membre, inteleasa ca posibilitate a avocatilor de a-si exercita profesia, ca salariati sau pe cont propriu, intr-un alt stat membru decat cel in care a obtinut calificarea profesionala. In legatura cu legislatia in aceasta materie din statele membre comunitare, ilustrativ este exemplul Frantei, care a unificat cele doua profesii anterior distincte (de avocat si de consilier juridic) prin Legea nr. 1259/1990 pentru modificarea legii nr. 1130/1971 privind reforma unor ... [ lire tous ]

Data: 25.07.2011
logo
Hotărâre a Guvernuluipentru modificarea art.50 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicatăGuvernul României adoptă următoarea hotărâre:Art. I – Articolul 50 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.76 din 28 ianuarie 2011, se modifică și va avea următorul cuprins:”Art. 50- (1) Pentru locuinţele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social, asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, cu respectarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de supraveghere a asigurărilor nr. 5/2009, cu modificările ulterioare.(2) Plata primelor de asigurare se face de către Agenţia Naţională de ... [ lire tous ]

Data: 01.04.2011
logo

Data: 15.02.2011
logo
Legea este in discutie si, dupa prezentare, proiectul va fi promovat si dezbatut de diverse grupuri, pentru initierea procesului legislativ. "Se doreste o lege cadru care sa defineasca conceptele folosite deja in Romania, cum ar fi economie sociala, intreprindere sociala, intreprindere de insertie, marca sociala etc. Se vor propune, de asemenea, o serie de facilitati fiscale de care ar putea beneficia aceste entitati ale economiei sociale, dupa certificarea lor in acest sens. Proiectul a inceput acum aproape doi ani si mai continua aproximativ un an, posibil sa se prelungeasca putin. Componentele acestui proiect amplu strategic sunt: cercetare, elaborarea legii economiei sociale, infiintarea de centre de resurse, formare si instruire, incheierea de parteneriate nationale si transnationale, promovarea economiei sociale si infiintarea de intreprinderi sociale", spune pentru startups.ro Florica Chereches, Executive Director la Integra Romania.Proiectul de realizare a legii se numeste "Economia sociala - Model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate", in care sunt implicati Ministerul Muncii, Familiei si Protectei Sociale, Bernard Brunhes International, European Network for Social Integration Enterprises (ENSIE), Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Integra Romania, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sector 1, Bucuresti (DGASPC), Directia de Asistenta Sociala Comunitara a ... [ lire tous ]

Consultare publica privind normele de aplicare a Legii nr.151/2010

Data: 04.02.2011
logo
Va aducem la cunostinta ca in aceasta perioada se pot face amendamente/propuneri cu privire la dispozitiile Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate precum si pentru normele de aplicare a legi, prin consultare publica, normele fiind publicate pe site-ul Ministerului Sanatatii.Pe aceasta cale, adresam invitatia asistentilor sociali interesati de problematica autismului si tulburarilor de sanatate mintala asociate, sa transmita propunerile de modificare a normelor de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, la adresa de email cnasr@cnasr.ro, pana la data de 08 februarie 2010, orele 14.00. ... [ lire tous ]