A propos de nousNouvellesBonnes PratiquesLa RecherchePolitiquesOpportunitésMediasGalerie

Data: 25.07.2011

Hotărâre a Guvernului
pentru modificarea art.50 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011
 
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată
Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:
Art. I – Articolul 50 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.76 din 28 ianuarie 2011, se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.

50- (1) Pentru locuinţele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social, asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, cu respectarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de supraveghere a asigurărilor nr. 5/2009, cu modificările ulterioare.
(2) Plata primelor de asigurare se face de către Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale direct în contul Societăţii Comerciale "Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale" - S.A., care pe baza listei cuprinzând persoanele beneficiare de ajutor social va emite poliţele de asigurare aferente acestora.
(3) Sumele aferente plăţii primelor de asigurare vor fi achitate integral de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale şi vor fi calculate la cursul valutar stabilit de BNR pentru ziua în care Agenția Națională pentru Prestații Sociale realizează fundamentarea de credite bugetare, aceasta fiind și data de la care se încheie și devin valabile polițele de asigurare.
(4) Pentru plata asigurării obligatorii a locuinței, Agenția Națională pentru Prestații Sociale încheie cu PAID protocol în care vor fi stabilite obligațiile părților, precum și modalitatea în care se realizează regularizările pentru eventualele diferențe de curs valutar față de cursul prevăzut de Legea nr.260/2008.
(5) Pentru plata integrală a primelor de asigurare a locuinței, se aprobă majorarea sumelor reprezentând deschiderile de credite bugetare lunare cu titlu de ajutor social, cu suma care constituie primele de asigurare a locuinței.
(6) Prima de asigurare se deduce din suma cuvenită ca ajutor social. Suma dedusă nu poate fi mai mare de o treime din ajutorul social.
(7) În situația în care din prima plata a drepturilor de ajutor social nu se poate constitui suma integrală reprezentând prima de asigurare, atunci deducerea se reportează și asupra drepturilor ulterioare, până la concurența valorii integrale a primei de asigurare.
(8) În situația în care dreptul la ajutorul social încetează înainte de recuperarea integrală a sumelor reprezentând prima de asigurare, familia, respectiv persoana singură care a beneficiat de ajutorul social are obligația de a achita diferența rămasă în termen de maximum 3 luni de la încetarea dreptului.”
 
Art. II -  Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.76 din 28 ianuarie 2011, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre.
 
 
Prim –Ministru
Emil BOC

 

comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Numele tau (optional)

Optionally you can attach five files or less to this comment (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus: