A propos de nousNouvellesBonnes PratiquesLa RecherchePolitiquesOpportunitésMediasGalerie

MMFPS

»    »   »   »   »   »   »   »   »   »   »   »   »   »   »   »   »   »

Data: 14.06.2011

In temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
 
Art.I - Hotărârea de Guvern nr.

1434/2 septembrie 2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecție copilului, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează după cum urmează:

 
„Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 21 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
„La art.2, lit.c), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
„1^1. Contribuie la dezvoltarea economiei sociale prin promovarea formelor și inițiativelor de economie socială.”
 
La art.3, după alin.(2) se introduce un nou alineat, alin.(2^1), cu următorul cuprins:
„(2^1) În vederea promovării incluziunii active a persoanelor aflate în dificultate, Direcția generală poate organiza, în nume propriu sau în parteneriat, și cu aprobarea consiliului județean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului București, compartimente care au ca responsabilități acordarea de consiliere și asistență pentru promovarea și susținerea inițiativelor de economie socială, precum și monitorizarea activităților de economie socială”.
 
Art.II - Hotărârea de Guvern nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare,  se modifică și se completează după cum urmează:
 
Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.90/2003 privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
La art.3, alin.(2), lit.B se introduce, după litera k) o nouă literă, litera k ^1), cu următorul cuprins:
„k^1. Sprijină, singure sau în parteneriat, inițiativele de economie socială.”
 
 
PRIM – MINISTRU
 
Emil BOC
 
 

Daca aveti comentarii, va rugam sa va logati sai sa le trimiteti.

sursa Ministerul Muncii

comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Numele tau (optional)

Optionally you can attach five files or less to this comment (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus: