About UsNewsGood practiceResearchPoliciesOpportunitiesMediaGallery

Ministerul Fondurilor a publicat strategia Romaniei pentru fondurile europene. Ce vrea Romania sa-si ”cumpere” pe banii de la Comisia Europeana

Data: 02.10.2013


Pentru ce vrea Romania bani europeni in 2014-2020

Noul document programatic detaliaza prioritatile de finantare propuse de Romania Comisiei Europene, insa nu mentioneaza si ponderea fiecarui obiectiv tematic in totalul fondurilor europene alocate in perioada 2014-2020.

In total, Romania va avea la dispozitie circa 39,9 miliarde de euro in cadrul financiar urmator. Dintre nevoile de finantare, pe obiective tematice, pot fi remarcate urmatoarele:

 • Obiectivul tematic nr. 1- Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii.

  Prioritati propuse pentru finantare: sprijinirea investitiilor private CDi si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare; Promovarea instrumentelor financiare menite sa sustina riscul de investitiilor private cercetare si inovare si sa stimuleze start‐up‐urile inovative si spin‐off‐urile; Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice si private, atat ca parte din clustere existente/emergente, centre de excelenta si alte tipuri de structuri de cercetare (nationale / regionale /europene) si in domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existentei unui potential si/sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sanatatea; Dezvoltarea resurselor umane ale institutiilor publice si de invatamant superior din domeniul cercetarii si dezvoltarii; Sprijinirea dezvoltarii de abilitati de nivel superior in cadrul IMM‐urilor.

 • Obiectivul tematic nr. 2- Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora. Romania vrea sa finanteze: actiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru intreprinderi si cetateni (e‐Guvernare 2.0); actiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”; actiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care sa asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate in cadrul sectoarelor si regiunilor, precum si la nivel national.
 • Obiectivul tematic nr. 3 - Imbunatatirea competitivitatii iMM-urilor, a sectorului agricol si a sectorului pescuitului si acvaculturii. Actiuni pentru facilitarea reinnoirii generatiilor in sectorul agricol; actiuni pentru imbunatatirea performantei economice a producatorilor primari printr‐o mai buna integrare a acestora in lantul alimentar prin programe de calitate, adaugand valoare produselor agricole, prin promovarea pe piete locale prin dezvoltarea circuitelor scurte de aprovizionare si prin infiintarea de grupuri de producatori; actiuni de sprijinire a activitatilor de prevenire si gestionare a riscurilor agricole; investitii in sectorul acvaculturii: noi unitati, modernizarea unitatilor existente, diversificarea speciilor, imbunatatirea potentialului siturilor de acvacultura; promovarea de noi surse de venit in interiorul sectorului (activitati de procesare, de marketing) si in afara acestuia (activitati ecologice, turism, educatie).
 • Obiectivul tematic nr. 4 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon in toate sectoarele. Actiuni de modernizare si construire de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, in special pentru tipurile de energii regenerabile insuficien utilizate in comparatie cu potentialul existent si pentru care exista un interes investitional scazut, in special prin incurajarea generarii distribuite (capacitati mici si foarte mici) de catre toate tipurile de beneficiari (publici, privati si rezidentiali); actiuni pentru promovarea investitiilor in solutii de compensare a fluctuatiilor datorate producerii de energie din surse regenerabile, in special prin incurajarea solutiilor de stocare a energiei; actiuni de sprijinire a masurilor de extindere si modernizare a retelelor de distributie a energiei electrice si termice, in vederea preluarii in retea a energiei din surse regenerabile; actiuni de extindere si modernizare a retelelor de transport a energiei electrice, in vederea preluarii energiei produse din surse regenerabile si a limitarii impactului productiei necontrolabile a energiei din surse regenerabile.
 • Obiectivul tematic nr. 5 - Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, a prevenirii si a gestionarii riscurilor. Construirea unei culturi nationale de reducere a riscurilor la dezastre; Crearea si imbunatatirea sistemelor de monitorizare si prevenire a riscurilor in raport cu riscurile identificate: cutremure, inundatii, alunecari de teren, seceta, incendii forestiere, eroziunea solului si eroziunea zonelor costiere radiologice, chimice si incendii casnice.
 • Obiectivul tematic nr. 6 - Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor. Extinderea conectarii populatiei la sistemele de alimentare cu apa si la sistemele de colectare a apelor uzate, inclusiv in zonele rurale; dezvoltarea infrastructurii de management al deseurilor si a serviciilor aferente, bazate pe ierarhia deseurilor – reutilizare, reciclare, valorificare energetica si eliminare; investitii noi/actualizate in sectorul deseurilor si al energiei; reducerea consumului de resurse naturale prin cresterea proportiei de deseuri reciclate, precum si prin promovarea unei utilizari mai eficiente a resurselor; promovarea deseurilor ca materii prime/subproduse secundare.
 • Obiectivul tematic nr. 7 - Promovarea unor sisteme de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore. Dezvoltarea infrastructurii rutiere din cadrul retelei TEN‐T; Cresterea mobilitatii urbane si a serviciilor pentru pasageri prin dezvoltarea transportului urban in Regiunea Bucuresti‐ilfov, cu accent asupra metroului; Dezvoltarea aeroporturilor acolo unde se justifica, in vederea imbunatatirii.
 • Obiectivul tematic nr. 8 - Promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca. Initierea de actiuni tintite si de integrare, care sa imbunatateasca accesul pe piata muncii al femeilor, cetateni romani de etnie roma, persoanelor cu handicap, precum si al persoanelor cu nivel scazut de scolarizare si calificare profesionala; Cresterea mobilitatii fortei de munca; Sustinerea masurilor de imbatranire activa.
 • Obiectivul tematic nr. 9 – Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. Dezvoltarea sistemelor de telemedicina, digitizarea fiselor medicale si sprijinirea cercetarii medicale prin folosirea datelor personale anonimizate; investitii pentru spitale si alta infrastructura de sanatate publica.
 • Obiectivul tematic nr. 10 ‐ investitiile in educatie, competente si invatare pe tot parcursul vietii. Cresterea participarii, accesibilitatii si calitatii serviciilor de EICP (educatie si ingrijire a copiilor prescolari), cu accent asupra zonelor rurale si a implicarii cetatenilor romani de etnie roma; Cresterea relevantei programelor de invatamant superior in raport cu nevoile de pe piata muncii si consolidarea parteneriatelor intre universitati, intreprinderi si cercetare; Modernizarea invatamantului tertiar prin dezvoltarea studiilor aprofundate si sprijinirea internationalizarii invatamantului superior, inclusiv a cercetarii aprofundate si a mobilitatii; Sprijinirea formarii profesionale si a achizitiei de competente in gestionare agricola, practici agricole durabile, imbunatatirea calitatii si utilizarea noilor tehnologii specifice agriculturii si silviculturii.
 • Obiectivul tematic nr. 11 - Consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta. Sprijinirea consolidarii accesibilitatii, eficientei si calitatii serviciilor publice, inclusiv prin prestarea acestora de catre sectorul privat sau intreprinderile sociale; sprijinirea consolidarii profesionalismului, a integritatii, a progresiei profesionale si a remuneratiei pe baza meritelor in sistemul public; elaborarea, introducerea si sustinerea utilizarii sistemelor si instrumentelor de management, monitorizare si evaluare pentru imbunatatirea performantei institutiilor publice si a functionarilor publici, precum si pentru schimbarea culturii organizationale; sprijin pentru imbunatatirea capacitatii organizationale si administrative a institutiilor judiciare, inclusiv prin aplicarea recomandarilor adecvate din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare; sprijinirea crearii unui sistem national al cadastrului care sa ofere siguranta titlului de proprietate, promovarea reformei funciare si gruparea eficienta a terenurilor pentru sustinerea obiectivelor de dezvoltare a Romaniei.

Arhitectura institutionala - primarii si presedintii de CJ-uri, rol important in aprobarea propriilor proiecte europene

Arhitectura institutionala pentru absorbtia fondurilor UE 2014-2020, prezentata in noul draft de Acord de Parteneriat, confera presedintilor de consilii judetene si primarilor un rol important in aprobarea proiectelor europene care sunt derulate chiar de catre autoritatile locale. Primarii si presedintii de consilii judetene sunt cei care controleaza practic cele 8 agentii pentru dezvoltare regionala (ADR).

In schema institutionala prezentata in documentul oficial al MFE, cele 8 ADR-uri, cate una pentru fiecare regiune de dezvoltare a Romaniei, se constituie in organisme intermediare (OI-uri) pentru managementul Programului Operational Regional si al Programului Operational pentru Dezvoltare Rurala. OI-urile, plasate imediat sub autoritatile de management de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, respectiv de la Ministerul Agriculturii, administreaza si implementeaza interventiile teritoriale integrate (ITI). Mai concret, structurile controlate de sefii de consilii judetene si de primari practic aproba si controleaza proiectele europene din cele doua programe operationale aferente, destinate chiar autoritatilor locale.

"Daca Romania alege instituirea de ITI‐uri pentru a pune in aplicare actiunile de dezvoltare urbana integrate durabile care se incadreaza in articolul 7 din Regulamentul FEDR (Fondului European de Dezvoltare Regionala n.r.), in conformitate cu aceste dispozitii, autoritatile urbane sunt responsabile pentru sarcinile referitoare, cel putin, la selectarea operatiunilor.

Organismele intermediare desemnate pentru ITI‐uri nu sunt supuse procedurii de acreditare oficiala, iar Romania va stabili procedura adecvata pentru desemnare, tinand seama ca Autoritatea de Management detine responsabilitatea finala pentru punerea in aplicare a sarcinilor delegate", prevede proiectul oficial de acord de parteneriat.

 O alta noutate este introducerea unui organism intermediar pentru proiectele de turism, finantate din Programul Operational Regional. OI-ul pentru turism se constituie la Autoritatea Nationala pentru Turism, aflata in subordinea ministrului delegat pentru mediul de afaceri, IMM-uri si Turism, Maria Grapini (PC), din Ministerul Economiei.

Pe ansamblu, viitoarea arhitectura institutionala este inspirata de modelul polonez, dupa cum se arata chiar in document, Ministerul Fondurilor Europene avand rolul de coordonator al implementarii Acordului de parteneriat, inclusiv pentru celelalte 2 ministere care au Autoritati de Management al programelor operationale: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Ministerul Agriculturii. Asa cum prevedea si draftul intermediar prezentat de HotNews in 30 septembrie, doar 3 ministere vor avea autoritati de management pentru programele operationale: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Ministerul Agriculturii.

Spre deosebire, insa, de draftul din septembrie, MFE nu va avea atributii de certificare pentru toata absorbtia fondurilor UE de catre Romania. Autoritatea de Certificare si Plati va ramane in continuare la Ministerul Finantelor Publice, asa cum a declarat, pentru HotNews.ro, si ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, in 30 septembrie.

Cadastrul se muta pe Fondul de Dezvoltare Regionala, dar ramane la ministrul Liviu Dragnea

In draftul oficial al Acordului de parteneriat, publicat pe 1 octombrie 2013, Ministerul Fondurilor Europene s-a conformat cerintelor Comisiei Europene, de a trece finantarea cadastrului de pe Fondul Social European (FSE) pe Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR).

Proiectul, estimat la 500 de milioane de euro, va ramane, insa, mai departe in responsabilitatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, condus de Liviu Dragnea. Conform noului document, cadastrul este trecut ca prioritate de finantare din Programul Operational Regional (POR), prin care Romania trage banii pusi de Comisia Europeana la dispozitie prin FEDR. Autoritatea de Management pentru POR este in subordinea Ministerului Dezvoltarii, condus de Liviu Dragnea. Aceste informatii confirma declaratiile facute de ministrul Teodorovici, in 30 septembrie, pentru HotNews.ro.

In draftul intermediar din septembrie, prezentat de HotNews.ro, cadastrul era trecut la Programul Operational Asistenta Tehnica (finantat tot prin FEDR), gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, insa ministrul Teodorovici a precizat ca MFE nu doreste sa "se incarce" cu acest proiect, destinat mai degraba dezvoltarii regionale.

sursa: www.hotnews.ro

comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Your name (optional)

Optionally you can attach five files or less to this comment (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus:Articole din Grants & Funding:

» Formularul 230: Surprize ascunse pentru ONG-uri în Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020
» ASHOKA ȘI NESTLE lanseaza „CREATING SHARED VALUE PRIZE” in valoare de 500,000 franci elvetieni
» CESE ofera premii de 50.000 Euro pentru promovarea locurilor de muncă de calitate și a spiritului antreprenorial pentru viitorul ocupării forţei de muncă
» AFIR: nu mai sunt bani
» AM POCU anunta rezultatul procesului de solutionare a contestatiilor
» Finanțare pentru tineri sportivi și artiști
» FONDURI EUROPENE de până la 15.000 de euro!-Ghidul_Solicitantului_sM_6.3_2017
» Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 și POCU/20/4/4.2
» Facilitare comunitara: Ai depus cererea la APIA? Iată ce drept ai după expirarea termenului-limită de 15 mai!
» 177 mil. euro: credite cu susținere europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii din România
» Nouă ne pasă - de mediul rural, de educație, de abandonul școlar. Finanțare
» Granturi in valoare de 200.000 euro in competitia
» Ordonanță de Urgență adoptată în ședința de astăzi: Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014 - 2021 şi Mecanismul financiar norvegian 2014 – 2021
» Top 30 idei de afaceri neagricole pe care le poți porni la țară cu fonduri europene
»
» Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se apropie de nivelul maxim alocat
» Eugen LUCAN, reprezentantul Romaniei in CESE va sustine nominalizarile romanesiti pentru acordarea PREMIULUI CESE PENTRU SOCIETATEA CIVILA 2014-"Rasplatirea excelentei in initiative ale societatii civile". Valoarea premiilor este de 30.000 Euro!
» Studiu european: comisionul ilicit in materie de fraudare a achizitiilor publice
» Ministerul Fondurilor a publicat strategia Romaniei pentru fondurile europene. Ce vrea Romania sa-si ”cumpere” pe banii de la Comisia Europeana
» Prima runda pilot a Fondului de Mobilitate pentru Experti din Romania si Republica Moldova a fost prelungita pana in decembrie 2013
» Fondurile europene si economia sociala, cum a fost pana in 2013, ce va urma
» Astăzi se lansează Competiția NESsT pentru Întreprinderi Sociale 2013!
» Premiu de artă pentru Europa Centrală și de Est în valoare de 35.000 euro. START LA ÎNSCRIERI!
» Fabricat in Tara lui Andrei – cea mai mare competitie de afaceri sociale cu finantari in valoare totala de pana la 350.000 euro - isi anunta finalistii
» Fonduri UE 2014-2020. Calendarul cu termene limita, publicat de Minister.
» YouthBank Bucuresti anunta un fond de 30.000 lei pentru proiectele liceenilor
» World Vision România oferă finanţare pentru 30 de ateliere de meşteşuguri
» Antreprenorii din Romania pot primi 30.000 de euro finantare pentru proiectele lor digitale
» Primul Minisitru declara: Am primit instiintarea oficiala privind deblocarea POSDRU
» Innovation Norway
» LifeLongLearning in Europe
» Corectii financiare de 198 milioane de euro pe POS DRU si de 10 milioane euro pe POS Mediu
» Beneficiarii de fonduri UE care asteapta platile se plang de conturi blocate, restante de milioane de euro si
»
» Se reiau platile AMPOSDRU catre beneficiari
» Leonard Orban: Corectia de 25% pe POSDRU nu va afecta toti beneficiarii
» AM POSDRU vrea sa ajute beneficiarii afectati de intarzierile in rambursarea banilor din FSE
» AM POSDRU anunta prelungirea termenului de plata pentru cererile aprobate
» Agricultura din Romania dupa 5 ani de fonduri europene
» TVA va fi eligibila pentru proiectele POSDRU depuse inainte de 2012 si aflate in implementare
» Credite cu dobandă subventionata pentru accesarea fondurilor europene destinate agricultorilor
» 40.000 USD in programul de finantare PACT pentru COMUNITATE. AFLA DETALII SI APLICA PANA IN 5 SEPTEMBRIE 2012!
» 805 cereri de finantare primite in cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri de Organismul Intermediar Elvetian
» Consiliul Europei cere fortelor politice din Romania sa asigure functionarea institutiilor si respectarea normelor democratice
» Burse pentru viitori antreprenori
» Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere – Masura 123
» 100.000 de euro in programul de granturi Raiffeisen Comunitati 2012
» Se prelungeste sesiunea de depunere a proiectelor pentru Masura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
» POSDRU- noi reguli pentru verificarea cheltuielilor
» Finantare de peste 65 000 lei pentru solutii moderne de invatare in scolile si liceele clujene.
» Norvegia va oferi fonduri nerambursabile de 300 mil. euro pentru promovarea tehnologiilor nepoluante
» Mai bine de 5.000.000 CHF, bani in cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman pentru dezvoltarea societatii romanesti!
» FDSC lanseaza a doua runda de finantare in cadrul Fondului de Actiune Rapida
» Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va incuraja crearea centrelor de afaceri si parcuri industriale
» Fundatia ERSTE ofera burse pentru cercetari sociologice: “ERSTE Foundation Fellowship for Social Research”, sesiunea 2012-2013
» Apel pentru transmiterea de proiecte, editia 2012 „Sustinerea proiectelor inovatoare din partea ONG-urilor din Romania in domeniul coeziunii sociale”
» Lansarea Schemei de grant pentru ONG-uri, runda intai
» Apeluri de proiecte ce se lanseaza in luna Mai
» IKEA va acorda 30.000 euro pentru cel mai potrivit partener pentru dezvoltarea de programe și proiecte care au ca scop bunăstarea copiilor!
» Romanian American Foundation si Fundatia pentru Parteneriat acorda peste 1 milion de lei pentru infiintarea a sapte intreprinderi sociale "verzi"
» Echipa Youth Bank Mures a selectat 10 proiecte scrise de liceenii mureseni in vederea finantarii
» Sprijinul pentru tinerii fermieri creste la 40.000 de euro
» 10 aprilie, este ultima zi pentru depunerea Scrisorilor de intentie la Fondul pentru Inovare Civica!
» Doua milioane lei pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural
» Antreprenoriatul la feminin
» Fondul pentru Inovare Civica, o noua linie de finantare pentru organizatiile neguvernamentale
» Apel pentru propuneri de finantare: Making the Most of EU Funds for Roma
» Masuri referitoare la Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane
» Intreruperea termenului de plata pentru cererile in curs pe POSDRU
» MMFPS selecteaza asociatii si fundatii care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in vederea acordarii de subventii de la bugetul de stat
» CEE Trust anunta prioritatile sale pentru activitatea de finantare din 2012 in Romania
» YouthActionNet - burse pentru tinerii antreprenori din domeniul social
» Fonduri europene pentru educatia antreprenoriala
»
»
» Peste 6 milioane de Euro în 2012 bugetul programului Tineret în Acţiune. Bani pentru proiecte
»
» Program de finantare pentru cresterea nivelului educational al elevilor din clasele primare
»
»
»
»
»
»
»
»
» Traian Basescu despre un minister pentru administrarea fondurilor UE: Trebuie sa fie un om credibil la Bruxelles. Stiu cine va fi, e convenit cu premierul
»
»
»
»
» Lansarea competiţiei „Beneficii economice din investiţii sociale
»
»
»
»
»
»