About UsNewsGood practiceResearchPoliciesOpportunitiesMediaGallery

STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ ÎNFIINȚATE ÎN CADRUL PROIECTULUI „ECONOMIA SOCIALĂ ESTE ȘANSA MEA!”

Proiectul „Economia socială este șansa mea!”,https://www.facebook.com/EconomiaSocialaEsteSansaMea, cod identificare POSDRU/173/6.1/S/147703, este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 , Axa prioritară 6 -Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.1. - Dezvoltarea Economiei Sociale și are drept obiectiv principal facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea a 3 structuri de economie socială în regiunile Nord Est și București Ilfov, ca mijloc de consolidare a unei societăţi incluzive și coezive, în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor.
Organizaţiile partenere în proiect - Fundaţia pentru Tineri si Femei, Iași, Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor (ADRA), Suceava și Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM (ADO SAH ROM), Bucuresti - au înfiinţat, fiecare, câte o structură de economie socială, punând în practică initiative antreprenoriale care să asigure rezolvarea, pe termen lung, a unor nevoi sociale și economice stringente în comunităţile vizate.

Structura de economie socială înfiinţată de Fundaţia pentru Tineri și Femei este o unitate de brutărie-cofetărie-patiserie înfiinţată în comuna Miroslava, judeţul Iași care are drept principal scop integrarea pe piaţa muncii a 11 persoane expuse riscului de excluziune socială. Valorificarea forţei de muncă locale este doar unul dintre beneficiile aduse comunităţii. În plus, aceasta va beneficia atât de produse și de servicii la preţuri competitive cât și de un exemplu de bună practică, un model de reușită a iniţiativei antreprenoriale cu efect social.
Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor (ADRA) a ales să înfiinţeze o structură productivă în domeniul brutărie-patiserie în comuna Stulpicani, judeţul Suceava în urma identificării unor nevoi punctuale care ţin, pe de o parte, de lipsa unui producător local pe acest segment de piaţă și, pe de altă parte, de numărul considerabil de persoane aflate în situaţie de risc și în căutarea unui loc de muncă. Valoarea adăugată a acestei iniţiative se poate măsura, astfel, în două direcţii de impact: pe de o parte, 11 angajaţi din rândul grupului vulnerabil și familiile acestora primesc șansa unei vieţi mai bune și, pe de altă parte, întreaga comunitate.
Structura de economie socială înfiinţată de ADO SAH ROM este o editură care se adresează comunităţii de străini din România, dar și românilor aflaţi în străinătate, răspunzând nevoilor culturale și informaţionale ale unui segment de piaţă neacoperit în prezent de alte firme din domeniu. Editura reunește mai multe domenii din industria creativă (tipăriturile, grafica, fotografia, software-ul și aplicaţiile informatice, social media etc.), utilizând creativitatea artistică și știinţifică, precum și inovaţia și tehnologiile înalte, pentru a genera produse cu valoare adăugată mare și creând opt locuri de muncă într-un domeniu avansat de specializare (industria de carte).
Date de contact:
Fundația pentru Tineri și Femei, Iași, str. Toma Cozma nr. 43 Tel./fax : 0232-210824/260154
Asociația pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor (ADRA), Suceava, str. Universităţii nr. 48, cam. 7, Tel. 0745469459
Asociația pentru Dezvoltarea Organizației – SAH ROM (ADO SAH ROM), București, Calea Moșilor 284, bl. 22A, sc 2, et 8, ap.47, sector 2, Tel./fax: 021-2107160

https://www.facebook.com/EconomiaSocialaEsteSansaMea


de SARGHE SIMONA la 17.10.2015
» Asociația Brahma anunță lansarea proiectului „IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”
» Ashoka aduce la Cluj semifinala celei mai mari competitii europene de inovare sociala, editia 2018
» LANSARE GRANT CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL DERMATOLOGIEI
» #Filantropi2016: Patru Mâini caută grădinițe și școli care au nevoie de îmbunătățiri, în cea de-a patra ediție a campaniei anuale de renovări
» Un inventar al rezultatelor FIDELIS si... un An Nou fericit!
» Oficial, proiectul FIDELIS a fost incheiat prin diseminarea rezultatelor inregistrate in regiunile Bucuresti Ilfov si Sud Muntenia
» Principiul egalitatii de sanse pentru un tratament egal si anti-discriminatoriu
» Ingrijirea la domiciliu specializata – alternativa spitalelor de recuperare
» Avantajele angajarii intr-o structura de economie sociala
» FIDELIS: 45 proaspeti absolventi in domeniul ingrijirii la domiciliu
» Incluziunea sociala – baza pentru o prosperitate impartasita si de durata
» Conferință națională “Noi idei de afaceri şi abilități necesare în economia socială”
» Simpozion realizat la Huși privind aspecte juridice în Economia Socială
» MEOSZ Ungaria - model de buna practica in economia sociala
» Interprindere de economie sociala: aspecte diferentiale definitorii
» Protecția mediului și consumul rațional: premisa unei dezvoltări durabile
» Asociatia Handicapatilor Somatici din Romania: istoric, misiune, realizari
» Structură Economică Socială devenită operaţională în comuna Pădureni
» Curs gratuit de ”Lucrator in comert” pentru rromii din regiunea Bucuresti-Ilfov
» Comunități Rurale pentru o Economie Durabilă - CRED
» Elevii de azi, fermierii de mâine, premiaţi pentru rezultate deosebite la stagiile de practică
» Lansare SES CIFIX RELAX – centru de intretinere fizica si sport, in regiunea Sud Muntenia
» Curs gratuit cu subventie la absolvire pentru persoane cu dizabilitati si femei in situatii de risc
» ”ADMIS pe piața muncii”: cursuri de calificare finalizate, în derulare și previzionate
» Beneficiar de succes: Lucia Artag
» AHSR angajeaza manager proiect, mediator social, asistent social si lectori
» AHSR angajeaza manager proiect, mediator social, asistent medical si lectori
» Dezbatere publica: Statutul ocupațional al rromilor: meserii, riscuri, asteptari
» 166 de liceeni braşoveni fac practică online şi offline prin proiectul “Elevul de azi, fermierul de mâine”
» AHSR rectruteaza personal: peste 20 locuri de munca disponibile in diferite meserii
» „ADMIS” e pe TV: spoturi video ce incurajeaza integrarea rromilor pe piata muncii
» AHSR organizeaza gratuit cursul de ”Ingrijitor bolnavi la domiciliu” pentru persoane cu dizabilitati si femei in situatii de risc
» STIATI CA...? – personalitati ilustre de etnie rroma
» Egalitatea de sanse – concept, drept, aplicabilitate
» World Vision Romania propune un model de ferma demonstrativa pentru reforma invatamantului agricol si pentru oportunitatile din agricultura oferite de UE