About UsNewsGood practiceResearchPoliciesOpportunitiesMediaGallery

Protecția mediului și consumul rațional: premisa unei dezvoltări durabile

După ce a fost considerată un bun inepuizabil, care poate fi exploatat fără reținere, iată că acum natura este recunoscută drept un bun valoros amenințat cu dispariția.

Datele oficiale confirmă o situație alarmantă ce impune protejarea patrimoniului ecologic (aer, apă, materii prime): cerere de resurse naturale peste capacitățile Terrei, biodiversitate în plin proces de degradare, consum de energie în creștere și sărăcie în rândul unor categorii semnificative de populație.

DA! Activitățile umane au un impact direct asupra planetei și, de cele mai multe ori, interesele companiilor nu sunt în concordanță cu prioritățile de mediu. Asistăm la schimbări climaterice severe, ne îngrozim de numărul în creștere al dezastrelor naturale, resimțim efectele negative ale poluării atmosferice, ne temem de migrația maladiilor tropicale etc.

Referindu-ne strict la România, precizăm că în ultimul deceniu au fost înregistrate anual peste 60 de cazuri de poluare accidentală, unele având consecinţe dramatice asupra stării de sănătate a oamenilor, a mediului înconjurător şi a economiei din zonele afectate.

Având în vedere această situație, protecția mediului este necesară, deoarece implică o nouă concepție, potrivit căreia politica are menirea de a aborda nu doar afacerile economice și sociale, ci trebuie să includă pe lista de interes și natura. Căci, fără îndoială, protecția mediului implică și protecția omului. În plus, este sigur că, pe termen lung distrugerea naturii ar determina mai multe costuri (din punct de vedere economic și uman), decât protejarea acesteia.

În vederea menţinerii cantitative şi calitative a vieţii pe Terra, Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene propune o viziune pe termen lung asupra dezvoltării durabile, în care creșterea economică, coeziunea socială și protecția mediului sunt interdependente și se sprijină reciproc.
Dezvoltarea durabilă se bazează pe solidaritatea între generații, fiind definită drept un model de dezvoltare care oferă satisfacerea nevoilor de bază ale generațiilor prezente, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Așadar, fără ocrotirea mediului nu se poate asigura dezvoltarea durabilă.

Provocarea mediului cu privire la dezvoltarea durabilă își propune să pună în aplicare acțiuni de zi cu zi pentru reducerea cantității de deșeuri, limitarea poluării, economisirea resurselor ... toate acestea fiind necesare pentru a menține viața pe Pământ.

Proiecutul ”$E$ - Susţinere Economică şi Socială pentru persoane vulnerabile” are în vedere prevederile strategiei Europa 2020 privind dezvoltarea și creșterea durabilă, și anume: ridicarea gradului de ocupare cu efecte asupra creșterii calității vieții grupurilor vulnerabile vizate și nu numai; oferirea unui cadru prin care piața modernă să poată folosi în mod eficient toate resursele umane; creșterea capacității de participare la viața socială și economică a grupurilor cu risc major de marginalizare sau excluziune; reducerea discriminarii, maximizarea aportului membrilor din grupurile vulnerabile la accentuarea progresului economic și social etc.

Din punct de vedere ecologic, dezvoltarea în plan economic și social se realizează complementar cu protecția mediului, a resurselor și a biodiversității și ținând cont de asigurarea echilibrului între economie și ecologie.

Mai mult decât atât, în cadrul proiectului $E$, protecția mediului este susținută prin acțiuni specifice de colectare și depunere la centre specializate a materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartușe de imprimantă, toner etc.), iar echipamentele achiziționate au un nivel redus de poluare.

Proiectul $E$ îndemnă și încurajează adoptarea unui stil raţional de consum. E atât de simplu! Prin reducerea cantităţilor de deşeuri, refolosirea şi reciclarea obiectelor de uz curent şi respectarea normelor ecologice atunci când mergem la cumpărături, avem posibilitatea de a contribui la schimbarea în bine a lumii.

În cele din urmă, este important să accentuăm faptul că măsurile de ecologizare contribuie la redresarea economiei și la crearea de locuri de muncă, iar în timp, acestea stimulează noile tehnologii și reduc impactul pe care îl avem asupra schimbărilor climatice, epuizării resurselor naturale și degradării ecosistemelor.

Despre proiectul $E$:
Proiectul POSDRU/173/6.1/S/148943 ”$E$-Sustinere Economica si Sociala pentru persoane vulnerabile” vizează promovarea incluziunii şi dezvoltarea economiei sociale în România. Proiectul este implementat de Federaţia „Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România” (ONPHR) în parteneriat cu CRPG – Centrul de Reabilitare Profesională Gaia (Portugalia), Fundația Inimă de Copil (Galați), Asociația HABILITAS – Centru de Resurse și Formare Profesională, Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Caleidoscop, Asociaţia pentru Dialog şi Educaţie Civică, Asociaţia Ai Grijă de Mine, Asociaţia CONSILIER-VEST. Perioada de implementare: dec. 2014 – dec. 2015.

Pentru informații suplimentare legate de proiectul $E$ vă puteţi adresa d-nei Valentina Merlici, Expert Informare și publicitate, e-mail: valentina.merlici@gmail.com, tel. 0726 330 355.


de Asociatia Formare in Domeniul Securitatii Private la 19.10.2015
» Asociația Brahma anunță lansarea proiectului „IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”
» Ashoka aduce la Cluj semifinala celei mai mari competitii europene de inovare sociala, editia 2018
» LANSARE GRANT CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL DERMATOLOGIEI
» #Filantropi2016: Patru Mâini caută grădinițe și școli care au nevoie de îmbunătățiri, în cea de-a patra ediție a campaniei anuale de renovări
» Un inventar al rezultatelor FIDELIS si... un An Nou fericit!
» Oficial, proiectul FIDELIS a fost incheiat prin diseminarea rezultatelor inregistrate in regiunile Bucuresti Ilfov si Sud Muntenia
» Principiul egalitatii de sanse pentru un tratament egal si anti-discriminatoriu
» Ingrijirea la domiciliu specializata – alternativa spitalelor de recuperare
» Avantajele angajarii intr-o structura de economie sociala
» FIDELIS: 45 proaspeti absolventi in domeniul ingrijirii la domiciliu
» Incluziunea sociala – baza pentru o prosperitate impartasita si de durata
» Conferință națională “Noi idei de afaceri şi abilități necesare în economia socială”
» Simpozion realizat la Huși privind aspecte juridice în Economia Socială
» MEOSZ Ungaria - model de buna practica in economia sociala
» Interprindere de economie sociala: aspecte diferentiale definitorii
» STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ ÎNFIINȚATE ÎN CADRUL PROIECTULUI „ECONOMIA SOCIALĂ ESTE ȘANSA MEA!”
» Asociatia Handicapatilor Somatici din Romania: istoric, misiune, realizari
» Structură Economică Socială devenită operaţională în comuna Pădureni
» Curs gratuit de ”Lucrator in comert” pentru rromii din regiunea Bucuresti-Ilfov
» Comunități Rurale pentru o Economie Durabilă - CRED
» Elevii de azi, fermierii de mâine, premiaţi pentru rezultate deosebite la stagiile de practică
» Lansare SES CIFIX RELAX – centru de intretinere fizica si sport, in regiunea Sud Muntenia
» Curs gratuit cu subventie la absolvire pentru persoane cu dizabilitati si femei in situatii de risc
» ”ADMIS pe piața muncii”: cursuri de calificare finalizate, în derulare și previzionate
» Beneficiar de succes: Lucia Artag
» AHSR angajeaza manager proiect, mediator social, asistent social si lectori
» AHSR angajeaza manager proiect, mediator social, asistent medical si lectori
» Dezbatere publica: Statutul ocupațional al rromilor: meserii, riscuri, asteptari
» 166 de liceeni braşoveni fac practică online şi offline prin proiectul “Elevul de azi, fermierul de mâine”
» AHSR rectruteaza personal: peste 20 locuri de munca disponibile in diferite meserii
» „ADMIS” e pe TV: spoturi video ce incurajeaza integrarea rromilor pe piata muncii
» AHSR organizeaza gratuit cursul de ”Ingrijitor bolnavi la domiciliu” pentru persoane cu dizabilitati si femei in situatii de risc
» STIATI CA...? – personalitati ilustre de etnie rroma
» Egalitatea de sanse – concept, drept, aplicabilitate
» World Vision Romania propune un model de ferma demonstrativa pentru reforma invatamantului agricol si pentru oportunitatile din agricultura oferite de UE