Despre noiStiriBune practiciCercetarePoliticiOportunitatiMediaGalerie

Scrisoare deschisă : Victimele POSDRU trag un nou semnal de alarmă!

Data: 30.05.2016

Domnului Klaus Iohannis, Președintele României


cc. Domnului Călin Popescu Tăriceanu, Președintele Senatului 

cc. Domnului Valeriu Ştefan Zgonea, Președintele Camerei Deputaților

cc.

Domnului Siegfried Mureșan, deputat în Parlamentul Europei

cc. Doamna Anca Boagiu, Preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene, Senatul României

cc.Doamna Birchall Ana, Preşedintele Comisiei pentru Afaceri Europene -                                 Camera Deputatilor

cc. Domnului Dacian Cioloş, Prim - Ministru al României

cc. Domnului Cristian Ghinea - Ministrul Fondurilor Europene

cc. Doamna Anca Dragu, Ministrul Finanțelor Publice

cc. Ministerul Pentru Consultare Publica si Dialog Civic

 Doamna Ministru Violeta Alexandru

cc. Domnului Dragoș Doroș Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală - România

cc. Domnului Florian Costache, Președintele  Consiliului Economic și Social din România

cc. Domnului Victor Ciorbea, Avocatul Poporului

 

Scrisoare deschisă

Victimele POSDRU trag un nou semnal de alarmă!

 

Stimati Domni, 

Stimate Doamne,

 

Această scrisoare se dorește a fi atât un un strigăt de disperare al victimelor POSDRU pentru a pune în evidență lipsa de comunicare a ministerelor de resort cu beneficiarii în vederea soluționării problemelor generate de Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), cât și un semnal de alarmă al potențialilor beneficiari ai Programului Operațional Competitivitate Umană (POCU), pentru ca ministerele de resort să nu mai repete greșelile POSDRU și în noua programare.

 

Vă rugăm să nu începeți noul exercițiu financiar fără să luați în considerare experiențele dramatice prin care au trecut ONG-urile și firmele care au implementat proiecte în vechea programare și să încercați să rezolvați problemele din fostul exercițiu, mai ales că aveți baza experimentală negativă a vechii programări care să vă permită eliminarea riscurilor cu care s-au confruntat beneficiarii POSDRU.


Experienţa negativă POSDRU

 

Vă reamintim, pe scurt, faptul ca numeroase  ONG-uri și firme care au accesat și implementat proiecte POSDRU se află într-o situație financiară critică și au acumulat datorii substanțiale la bugetul de stat după încheierea exercițiului financiar 2007 – 2013, în multe cazuri, beneficiarii confruntându-se chiar cu falimentul. Mai trebuie subliniat faptul că toți acești beneficiari care au rămas cu datorii nu mai pot accesa alte fonduri. Astfel, mai multe firme și ONG-uri cu experiență bogată în implementare au fost scoase de pe piață iar echipele care au fost cu greu formate s-au risipit și riscă deprofesionalizarea.

Aceasta situatie a fost cauzată de întârzierile în acordarea prefinanțărilor, de întârzierile sau chiar blocajele în rambursarea cheltuielilor dar și de schimbarea legilor, regulamentelor și instrucțiunilor POSDRU în repetate rânduri chiar în timpul implementării, instrucțiuni care în mare parte nu erau corelate între ele și nici cu legislația în vigoare.

 

Ministerele greșesc, beneficiarii plătesc

Cu alte cuvinte, statul român îi penalizează și amendează pe toți cei care nu-și plătesc impozitele, chiar și atunci când întârzierile/ neplățile sunt cauzate tocmai de statul român prin funcționarea defectuoasă a mecanismelor ministerelor implicate in gestionarea fondurilor europene.  

Astfel, gestionarea defectuoasă a programului POSDRU de către organismele abilitate în acest sens – ministere, autorități de management, organisme intermediare - a împiedicat asigurarea fluxului financiar către beneficiar.  Întârzierile în acordarea prefinanțărilor (7-10 luni), întârzierile sau chiar blocajele pe o perioadă de 12 – 24 de luni în rambursarea cheltuielilor (cereri de rambursare și de plată), dar și schimbarea legilor, regulamentelor și instrucțiunilor în perioada 2007 – 2013/15 au dus la situații dramatice pentru multe organizații.

 

În acest context, toate aceste greșeli au fost foarte puțin recunoscute și asumate de către autoritățile implicate în gestionarea programului. Din păcate, nu se vorbește decât de vina beneficiarilor făra a se lua în calcul și faptul că cei care au gestionat defectuos programul ar trebui, de asemenea, trași la răspundere.

 

Este adevărat câ în timpul Guvernului Ponta a fost recunoscut faptul că beneficiarii au ajuns în situații financiare dificile și chiar dramatice din cauza întârzierilor generate de Autoritatea de Management, dar singura încercare de remediere a acestui aspect a constat în emiterea unei ordonanțe de urgență OUG50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea fluidizării fluxului financiar al beneficiarilor care întâmpină dificultăți în achitarea obligațiilor fiscale din lipsă de lichidități.

Din pacate singura remediere, comparativ cu multiplele daune aduse beneficiarilor, a constat în scutirea de datorii accesorii (penalități și dobânzi către ANAF  dar doar pe perioada de întârziere a cererilor de rambursare).

Deși această ordonanță a fost, credem, creată cu bune intenții pentru beneficiari, ea nu a corespuns și nu corespunde nici în acest moment cu realitatea din teren astfel că beneficiarii nu au fost scutiți în mod real de datoriile accesorii acumulate în urma implementării proiectelor. Baza de calcul a fost în mod eronat selectată, nu au fost luate în calcul toate mecanismele de finanțare care au întârziat (cum ar fi prefinanțarea și cererile de plata), astfel încât scutirea a fost de maximum 30 % din sumele datorate. Restul de 70 % a fost suportat și este încă suportat de oganizațiile care au implementat proiecte și care au rămas cu datorii din cauza neasigurării unui flux financiar corect, conform cu contractul e finanțare și legile și regulamentele în vigoare.

În practică, OUG 50/2013 s-a dovedit a fi un instrument realizat pentru a veni doar în sprijinul ministerelor de Finanțe, respectiv al Fondurilor Europene, și nu în sprijinul beneficiarilor  deoarece organizațiile și firmele care au solicitat atestatul de scutire de la autoritățile de management au fost obligate ca, în schimbul acestui atestat, să dea o declarație prin care renunțau la dreptul de a solicita  daune/interese în contul întârzierile plăților generate de autoritatea respectivă.

 Considerăm un abuz din partea autorităților împiedicarea accesului în justiție a beneficiarilor prin solicitarea unei astfel de declarații întrucât prin intermediul mecanismului OUG 50/2013 nu se pot acoperi toate restanțele, automat plata majorității datoriilor a rămas în sarcina beneficiarilor. 

 

Menționăm că problemele în gestionarea POSDRU au apărut încă de la începutul exercițiului financiar 2007-2013 iar beneficiarii au tras numeroase semnale de alarmă prin intermediului petițiilor, sesizărilor și chiar a scrisorilor deschise trimise către ministere și autorități de management. De asemenea, au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanții autorităților dar niciun demers nu a primit un răspuns ferm sau o soluție clară.

 

Au fost transmise astfel următoarele scrisori către autorități pentru remedierea acestui aspect după cum urmează:

1.      Ministerul  Fondurilor Europene, Dlui. Ministru Eugen Teodorovici, adresa înregistrată cu nr.18325/ 19.11.2014 . Nu am primit niciun răspuns.

2.      AMPOSRU d-lui director Cristian Ababei – înregistrată cu nr.  2547/ 26.11.2014. Prin raspunsul cu nr. 27016 s-a comunicat faptul că a fost întru totul respectată legislația în vigoare.

3.      Ministerul Finanțelor Publice, dlui. Ministru Darius Bogdan Valcov – adresa cu nr. 6977/04.02.2015. Nu am primit niciun răspuns.

4.      Ministerul Finanțelor Publice – dlui. Ministru Eugen Teodorovici, adresa cu nr, 22544/06.04.2015. Nu am primit niciun răspuns.

5.      Guvernul României – dlui. Prim Ministru Victor Viorel Ponta – adresa cu nr. 4147/ 08.04.2015. Nu am primit niciun răspuns.

6.      AMPOSDRU – dlui. Director General Dragoș Iorga – adresa cu nr. 35664/05.08.2015. Nu am primit niciun răspuns.

7.      Ministerul Fondurilor Europene – Dlui Ministru Marius Nica, adresa cu nr. 36318/ 10.08.2015. Nu am primit niciun răspuns.

8.      Scrisoare deschisă semnată de un număr de 40 de organizații adresată dlui. Prim Ministru Dacian Cioloș, având nr. de înregistrare 13569/ 20.11 2015. Nu am primit niciun răspuns.

9.      Scrisoare deschisă adresată ministrului Fondurilor Europene, Aura Carmen Răducu, înregistrată cu nr. 54152/ 20.11.2015. În urma acestei scrisori a avut loc o întâlnire cu dl. secretar de stat Ciprian Necula. După întâlnire ni s-a transmis telefonic mesajul că doleanțele noastre au fost direcționate către dl. Vladimir Rovintescu, director la Autoritatea de Management care ne va oferi o soluție. Solicitarea a rămas nesoluționată până în prezent și nu am primit niciun răspuns oficial.

10.  Scrisoare deschisă adresată ministrului Finanțelor Publice, Anca Dana Dragu,  înregistrată cu nr. 83685/ 20.11.2015. Nu am primit niciun răspuns.

11.  Solicitare din partea Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR) - semnatar al scrisorii deschise transmise în data de 20.11.2015 - înregistrată cu nr. 22665/ 22 03 2016 în care se cerea urgentarea luării unei poziții și a unui raspuns oficial din partea Ministerului Fondurilor Europene. Nu am primit niciun răspuns.

 

Mai multe detalii din scrisoarea deschisă către Prim - Ministrul Dacian Cioloș cu privire la o reală aministie fiscală pentru beneficiarii de fonduri europene;  

http://www.economiesociala.net/m2-13-117-ro-Scrisoare-Deschis259-cu-privire-la-o-real259-amnistie-fiscal259-pentru-beneficiarii-fondurilor-europene---adresat259-- http://www.economiesociala.net/m2-13-123-ro-Ministerul-Fondurilor-Europene-a-promis-g259sirea-unor-solu539ii-pentru-beneficiarii-care-au-acumulat-datorii-n-timpul-i

 

 

POCU reia greșelile POSDRU la puterea 10

În noul program POCU –  în care încă sperăm că se va schimba și  filozofia de implementare și nu numai denumirea – am crezut că autoritățile de management și ministerele nu vor mai fi doar organe de control ci ne vor deveni parteneri capabili să-și asume în aceeași măsură cu  noi, beneficiarii, riscurile de implementare ale acestor proiecte.

Din păcate, în noua programare în loc să ne deveniți parteneri și să vă ocupați în mod special de reducerea riscurilor în implementare, ministerul de resort împreună cu instituțiile din subordine sunt foarte precaute iar singura lor preocupare este să elimine orice fel de risc pentru ministere, AM și OIR, transferând absolut toate riscurile către beneficiarii de fonduri.

Mai concret, în Contractul de finanțare, Art 6, alin5, pagina 5/12  scrie negru pe alb că "AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM, după caz OI, sunt alimentate".

De asemenea, OUG 40/2015 art. 21 mentionează faptul că «În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse in conturile sale».

 

 Considerăm un abuz din partea ministerelor implicate în gestionarea fondurilor europene și invocăm chiar neconstituționalitatea unui astfel de articol în contractul de finanțare și în OUG 40/2015. Contractul de finanțare ar trebui să conțină termeni și date limită foarte clare cu privire la transferul de fonduri având în vedere consecințele grave, chiar dramatice, pentru organizații în cazul întârzierilor neasumate de către autoritățile de management. 

În aceste condiții, beneficiarii nu vor putea să facă apel la niciun mecanism de apărare al drepturilor lor, având în vedere că nici măcar OUG 50 /2013 (care oricum nu scutește decât maximum 30% din datorii), nu va putea fi aplicată atâta timp cât legislația în vigoare spune foarte clar faptul că plata se face în limita disponibilităților, fără niciun termen clar și fără nicio penalitate care să fie suportată de autoritățile de management sau de ministerele de resort în caz de întârziere a plăților către beneficiari.

 

 Cel puțin în vechea programare POSDRU nu exista o astfel de formulare ambiguă: transfer în limita disponibilităților sau în 3 zile de la alimentarea conturilor. Și chiar dacă termenele de rambursare nu erau respectate, cel puțin beneficiarii aveau un reper la care se puteau raporta atât în calcularea întarzierilor cât și în vederea unei strategii dacă doreau să se adreseze justiției, lucru pe care multi dintre beneficiari l-au și făcut sau sunt în curs de a dechide procese pentru solicitare de daune/interese în contul pagubelor produse din cauza întârzierilor generate de aceste întârzieri la plată.  

 

Sugestii de soluții constructive

Pentru rezolvarea problemelor subliniate, solicităm urmatoarele:

 

-          Amnistia fiscală a tuturor datoriilor, dobânzilor și penalităților către ANAF acumulate de beneficiarii de fonduri europene din cauza întârzierilor în asigurarea fluxului financiar în cadrul proiectelor implementate în perioada de finanțare 2007-2016, în special în programul POSDRU.

 

-          Modificarea OUG 40/2015 și elaborarea noului contract de finanțare POCU astfel încât ministerele de resort și autoritățile din subordine cât și beneficiarii să-și asume în egală măsură riscurile implementării proiectelor.

 

-          Menționarea de termeni și date clare și fezabile de transfer a sumelor către beneficiari pentru fiecare mecanism de plată inițiat, în așa fel încât să se asigure un flux financiar menit să faciliteze implementarea activităților programate conform cererii de finanțare și să fie asigurate toate condițiile necesare realizării unui impact crescut al proiectelor POCU. Eliminarea în totalitate a termenilor ambigui și neclari din legislația și regulamentele în vigoare, respectiv transfer in limita disponibilităților sau la 3 zile din momentul alimentării conturilor, etc..

 

-          Menționarea modului în care se va elimina total riscul din partea beneficiarilor de a plăti penalități și dobânzi către ANAF în caz de întârzieri în asigurarea plăților către beneficiari. Trebuie avut în vedere faptul că OUG 50/2013 nu și-a îndeplinit scopul pentru care a fost creată și nu a fost un instrument eficient care să faciliteze scutirea efectivă a datoriilor accesorii care au fost acumulate de beneficiarii de fonduri europene.

 

-          Asumarea de către ministerul de resort inclusiv a riscurilor  ce vizeaza neîndeplinirea indicatorilor din cauza neplăților la termen a fondurilor.

 

-          Introducerea de penalități clare și concrete de întarziere atât pentru beneficiari cât și pentru autoritățile de management și OIR-uri. Menționăm faptul că în programul POSDRU au fost menționate penalități usturătoare pentru beneficiari în cazul în care nu-și îndeplinesc responsabilitățile. Aceste penalități au fost aplicate în mod drastic și cu mult exces de zel de către ofițerii de proiect (aspect care a îngreunat foarte mult implementarea proiectelor), dar nu a fost menționată absolut nicio penalitate pentru minister sau pentru ofițerii OIR care nu își îndeplinesc obligațiile și responsabilitățile. Acest aspect a generat foarte multe abuzuri asupra beneficiarilor rămași fără nicio putere sau drept de apărare în fața ofițerilor OIR și a ministerelor de resort, în afară de accesul în justiție.

 

Încheiem cu speranța că această scrisoare, care este trimisă tuturor instituțiilor statului responsabile de gestionarea fondurilor europene, nu va fi ignorată așa cum au fost toate celelalte menționate mai sus.

 

Deși Legea administrației publice locale menționează termene foarte clare de răspuns la toate scrisorile și petițiile primite, noi nu am primit niciun răspuns oficial de la nici o Instituție a Statului.

Sperăm că vom găsi o cale de colaborare astfel încât fondurile europene să nu mai fie mărul discordiei ci un motor real de dezvolare al țării.

 

Cu deosebită considerație,


Semnatarii scrisorii deschise sunt in ANEXA [1]


 • Asociatia ANGEL / Presedinte, Eugen Lucan
 • Asociatia Centrul Roman si Educatie si Dezvoltare Umana, Presedinte,  Camelia Tancau
 • Asociatia KELSEN Baia Mare, Presedinte, Titel Caosan
 • UGIR Braila
 • Asociatia Consultantilor in Dezvoltare, Presedinte Petru Vasile Gafiuc
 • Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Director, Marian Dascalu
 • Social Firms Europe CEFEC, Secretar Tehnic, Alina Barsan
 • Asociatia KULT-ART, Administrator, Nicoleta Daneasa
 • Die Querdenker, Administrator, Johann Tomislav
 • ASSOC, Presedinte, Florian Salajeanu
 • Cercul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Adminsitrator Irimia Cristian
 • Societatea Cooperativa "Mostenire Vie", Director Borlean Alex
 • Societatea Cooperativa "Eco Image", Manager, Sindrestean Aurel
 • Asociatia ARHETIP, Vicepresedinte, Magdalena Mihalache
 • Fundatia QUO VADIS, Presedinte, Florin Ioan Zamfir
 • ICG Integrated Consulting Group SRL, Managing Partner, Svasta Mihai 
 • SC Amazing Photos SRL, Administrator, Ioana Gligor Bekesi
 • A.F.F.M.R. Asociatia Femeilor si Familiilor din Mediul Rural, Director, Cristina Elena Chinole 
 • UGIR ( Uniunea Generala a Industriasilor din Romania) Filiala Braila – Iulian Zamfir – Presedinte
 • Centrul de Analiza  si Inovare Economico-Sociala – (CAES) – Director executiv – Corina Atanasiu
 • Asociatia TANARUL FERMIER

Aceste demers este susținut și de:

 

 • Centrul de Analiza si Inovare Economico-Sociala (CAIES), Director Executiv – Corina Atanasiu
 • Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Comunitara, Presedinte, Adriana Tudorache
 • Centrul Roman pentru Educatie Economica (CREE), Presedinte, Paul Lacatus
 • A.L.I.A.T. - Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului www.aliatong.ro
 • Fundatia pentru Ingrijiri Comunitare – Presedinte, Valentin Vladu
 • SC Monoprix SRL – Director, Zamfir Iulian 
 • Asociatia Europeana Dunarea – Presedinte, Anca Zamfir  Presedinte
 • SC Battonetti SRL – Contabil Sef, Pascaru Alina 
 • Asociatia pentru Apararea Libertatilor Publice, Presedinte, Catalin Georgescu
 • Asociatia pentru Dezvoltarea Inteligentei Emotionale (ADIE)
 • SC CENTRADE INTEGRATED SRL
 • S.C. Bsmartest Press Group SRL
 • Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia
 • Asociatia Artha Covasna, Presedinte, Ionel Busuioc
 • Asociatia INTEGRA ROMANIA, Presedinte, Adrian Ban 
 • INTERLOG COM SRL, Director, Simona Cojocarescu

[1] Secretariatul tehnic al scrisorii deschise este asigurat de   

Elena Irimia – elena_irimia2003@yahoo.com  – tel 0749519113                                                 Camelia Tancau – tancaucamelia@yahoo.com  tel- 0723139738,                                               Eugen Lucan – Adresa email – eugensucces@yahoo.com , tel – 0722133935, 0741134444                         

comentarii Adauga un comentariu
Introduceti comentariul in casuta de mai jos:

Numele tau (optional)

Optional, aveti posibilitatea sa atasati cinci fisiere sau mai putin la acest comentariu (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png, .gif, .bmp):
1.
2.
3.
4.
5.


Introduceti codul de mai sus:Comentarii:
1. Anonymous la 01.06.2016 21:04:57
Succes!


2. Anonymous la 01.06.2016 10:30:54
NORD QUALITY CONSULTING SRL sustine acest demers.


3. Adrian - Asociatia Sprijin pentru Tineret la 31.05.2016 00:49:35
Subscriem multi altii.
In orice contract drepturile si obligatiile sunt ale tuturor semnatarilor.
Se pare ca in noul POCU solicitantii/beneficiarii, au doar obligatii.


4. VICTOR la 30.05.2016 17:02:25
FELICITARI PENTRU INITIATIVA !


Articole din Coalitii & Retele:

» Duminică, 20 octombrie 2019, a avut loc primul protest STOP 5G din România numit „Stop 5G - viața și proprietatea noastră mai importante decât tehnologia voastră!”
» Va solicitam sprijinul urgent in sprijinirea demersului nostru de modificare a legislatiei tutunului in vederea scaderii consumului de tutun in randul copiilor.
» Când statul eșuează, reușesc oamenii. Ești unul dintre ei?
» Cum (mai) revoluţionăm accesul tinerilor la piaţa muncii? O posibilă soluţie din Statele Unite Citeste mai mult: adev.ro/p441yd
» Victimele POSDRU si viitoarele victime POCU trag un nou semnal de alarmă!
» Raportul întâlnirii dintre reprezentanții Ministerului de Finanțe și beneficiarii POSDRU
» Scrisoare deschisă : Victimele POSDRU trag un nou semnal de alarmă!
» Ministerul Fondurilor Europene a promis găsirea unor soluții pentru beneficiarii care au acumulat datorii în timpul implementării proiectelor POSDRU
» Răspuns ”Scrisoare deschisă cu privire la o reală aministie fiscală pentru beneficiarii fondurilor europene”
» Scrisoare Deschisă cu privire la o reală amnistie fiscală pentru beneficiarii fondurilor europene adresată Prim-Ministrului României, domnul Dacian Cioloș
» Poziția publică față de acuzația adusă doamnei Mihaela Gună. Doamna Gună nu a participat la nicio ședință a plenului în CES.
» Mai sunt 3 zile pana la inchiderea listelor pentru inscrierea la Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala.
» Antreprenori sociali, semnati in favoarea intreprinderilor sociale!
» CONFERINTA NATIONALĂ “Incluziune si economie sociala. Modele regionale - bune practici europene”
» Alba: Conferinţă naţională pe tema economiei sociale la Alba Iulia
» Start Up Your Idea 2012, testează viabilitatea ideii tale si apoi transformă visul într-un business plan solid