Articol realizat de Bianca Oprea, Consilier Juridic în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

În data de 30 martie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Aceasta stabilea în art. I pct.

7 posibilitatea contribuabilului de a opta pentru redirecționarea unei cote de 2% din impozitul pe venit pentru susţinerea oricărei entități  nonprofit  înfiinţată în condiţiile legii, sau pentru redirecționarea unei cote mai mari, de 3,5%, numai pentru acele entități nonprofit care au și calitatea de furnizori de servicii sociale, acreditaţi cu cel puțin un serviciu social licenţiat. Pentru a reglementa procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a acestor sume, a fost emis Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 50/2019. În acest sens, a fost aprobat şi modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului 230.

Acest regim discriminatoriu a fost sesizat de către mai multe organizații neguvernamentale și ulterior remediat în Parlamentul României, prin adoptarea  legii nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 25/2018, menţionată anterior. Aceasta a reglementat posibilitatea contribuabililor de a dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru toate entităţile nonprofit şi unitățile de cult, indiferent dacă sunt sau nu furnizori de servicii sociale. În acest sens, art. 3 alin. (1) din Ordinul nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, menţionează: «Prevederile prezentului ordin se aplică pentru direcţionarea de către contribuabil a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2019, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.» De asemenea, prin intermediul acestui act normativ, a fost aprobată şi forma noului formular 230.

Cu toate acestea, regimul unitar de 3,5% se aplică numai pentru veniturile realizate după 31 martie 2019, ceea ce rezultă din prevederile alin. (2) al aceluiaşi articol 3. Astfel, pentru veniturile realizate în 2019, dar în perioada 1 ianuarie – 31 martie, contribuabilul va ține cont tot de vechiul Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 50/2019 și va folosi formularul prevăzut de acesta.

Rațiunea pentru această situaţie aparent încurcată se regăseşte în art. 15 alin. (2) din Constituţie, care prevede că «Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile». Prin urmare, principiul neretroactivităţii legii va fi aplicabil şi legislaţiei fiscale.

Concluzia celor de mai sus este că în anul 2020 contribuabilii trebuie să depună nu unul, ci două formulare 230 pentru a redirecţiona către o organizatie nonprofit cota corespunzătoare din impozitul pe venit anual datorat pentru întreg anul 2019. Astfel:

  1. Pentru impozitul pe venit datorat realizat în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 inclusiv, se va completa formularul 230 aferent Ordinului nr. 50/2019 şi se va păstra diferenţierea cotelor de 3,5% şi de 2% pentru organizaţiile neguvernamentale care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel putin un serviciu social licenţiat şi restul persoanelor juridice fără scop patrimonial; formularul este disponibil AICI;
  2. Pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019 inclusiv, va fi utilizat formularul 230 aferent Ordinului nr. 140/2020, menţinându-se o cotă de 3,5% din impozit pentru toate entităţile nonprofit; formularul este disponibil AICI.

Informaţiile au fost transmise şi confirmate şi de către funcţionarii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Aceştia confirmă, de asemenea, că în cadrul Spaţiului Privat Virtual (SPV) se vor putea înregistra ambele formulare. 

O veste bună este însă afirmaţia Ministrului Finanţelor Florin Cîţu, care a declarat după şedinţa de guvern din data de 27 ianuarie 2020, că termenul până la care pot fi depuse cele două formulare 230 privind destinaţia sumelor din impozitul anual datorat se va prelungi până la data de 25 mai 2020. Până la publicarea acestui articol, această declarație nu s-a concretizat printr-un act normativ.


sursa: AICI